09.10.2018

Značaj lajšmanioze kod pasa kao tema na vodećem dermatološkom kongresu

Bayer vodeći sponzor 30. Evropskog kongresa veterinarske dermatologije (ECVD) / lezije na koži najčešći simptomi u slučaju lajšmanioze kod pasa i svest o kliničkim znacima je od vitalnog značaja za veterinare / Kongres obeležilo predstavljanje nove indikacije preparata Seresto/Foresto za smanjenje rizika od infekcije Leishmania infantum kod pasa i do 8 meseci

Monhajm / Dubrovnik, 1. oktobar 2018 – Na tridesetom Evropskom kongresu veterinarske dermatologije (ECVD), Bayer je, zajedno sa vodećim parazitolozima, naglasio važnost prevencije lajšmanioze kod pasa, s obzirom na rasprostranjenost ove bolesti u Južnoj Americi i Južnoj Evropi.

Godišnji ECVD kongres, koji je ove godine održan u Dubrovniku, okupio je specijaliste dermatologije i veterinare širom sveta, kako bi razgovarali o novim otkrićima u ovoj oblasti. Tema koja je otvorila ovogodišnji kongres bila je posvećena bolesti koju prenose vektori - psećoj lajšmaniozi, konkreto njenom dijagnostikovanju, prevenciji i lečenju.

Najčešće prenošena ujedom papadača, pseća lajšmanioza postaje veoma ozbiljan problem u svetu. Usled klimatskih promena, ali i sve češćih putovanja kućnih ljubimaca, bolest se sve više širi, što zahteva oprez veterinara, ne samo u endemskim područjima, već i kod pasa koji su usvojeni iz tih područja ili su tamo putovali sa svojim vlasnicima.

Dok u nekim slučajevima preko 80% pasa ne pokazuje nikakve simptome, u kliničkim slučajevima je najčešće prisutna dermatološka manifestacija lajšmanijaze, a u 21% slučajeva, bolest se može dijagnostifikovati jedino kliničkim pregledom.

„Važno je da veterinari prepoznaju kliničke znake povezane sa psećom lajšmanijazom. Kožne lezije su česti simptomi, ali različitost lezija može da bude zbunjujuća, pogotovo ako se veterinar nije ranije susretao sa takvim slučajevima. Ako je pas putovao, uvek bih preporučio testiranje“, istakao je profesor Patrick Bourdeau, evropski specijalista veterinarske medicine, koji je ujedno i jedan od predavača na kongresu.

Osim opreza, efikasna prevencija lajšmanioze jedna je od ključnih stvari koju bi veterinari trebalo da usvoje. Proizvod Foresto, ogrlica koja postepeno otpušta supstance imidakloprid i flumetrin tokom osam meseci, nedavno je odobren u mnogim evropskim zemljama, upravo sa ciljem da se smanji rizik od pseće lajšmanioze, koja se prenosi ujedom papadača.

Saopštenje u celosti možete pročitati OVDE.

O kompaniji Bayer

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2017. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,4 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijardi evra.  Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.