14.11.2018
Treći kvartal 2018

Bayer: dobar učinak u izazovnom okruženju, potvrđena prognoza za Grupu

Prodaja je u celoj Grupi porasla za 1,9 odsto (uz korekcije za valutnu razmenu i rebalans porfolija - Fx & portfolio adj) na iznos od 9,905 milijardi evra / EBITDA pre specijalnih stavki 2,202 milijarde evra na godišnjem nivou / Poslovni učinak u Pharmaceuticals i dalje jak / Povećana prodaja u Consumer Health (Fx & portfolio adj) mada efekti kursnih razlika opterećuju upis prihoda / Crop Science beleži značajan porast prodaje i prihoda zbog akvizicije - uspešan početak procesa integracije / Prodaja i prihodi u Animal Health u padu nakon jakog drugog kvartala / Jednokratni dobitak (pre poreza) 3,9 milijardi evra bruto od prestanka ulaganja / Neto prihod 2,886 milijardi evra / Čista zarada po akciji 1,19 evra / Potvrđena prilagođena prognoza za Grupu za 2018. godinu

Leverkuzen, 13. novembar 2018.g – Zabeležen je dobar operativni učinak  Bayer  Grupe u izazovnom poslovnom okruženju tokom trećeg kvartala 2018. godine. Po prvi put od akvizicije Monsanta, ova kompanija je uključena u poslovanje tokom celog kvartala, i proces integracije se polako odvija. „U diviziji Crop Science je zabeležen značajan rast prihoda zbog akvizicije, dok je u diviziji Pharmaceuticals primećen ohrabrujući razvoj. Sa svoje strane, u Consumer Health je uknjižen porast prodaje uz korekcije za valutnu razmenu i rebalans portfolio, mada je upis prihoda zaustavljen zbog kursnih razlika” izjavio je Verner Bauman, predsedavajući Upravnog odbora, na predstavljanju periodičnog izveštaja u utorak. On je takođe potvrdio prilagođenu prognozu za Grupu za celu 2018. godinu.

Prodaja Grupe porasla je tokom trećeg kvartala za 1,9 odsto uz korekcije za valutnu razmenu i rebalans porfolija (Fx & portfolio adj) na 9,905 milijardi evra. Prema izveštajima, prodaja je porasla 23,4 odsto. EBIDTA pre specijalnih stavki je na godišnjem nivou od 2,202 milijardi evra praktično izjednačena (niža 0,1 odsto), dok je doprinos kupljene poljoprivredne kompanije viši od očekivanog. Negativni efekti valutne razmene smanjili su prihode za približno 160 miliona evra (bez kupljene kompanije). EBIT se više nego utrostručio do iznosa od 4,423 milijarde evra nakon neto specijalne dobiti od 3,123 milijarde evra (treći kvartal 2017.g: neto specijalne naplate od 249 miliona evra). Ova dobit primarno je rezultat procesa razdruživanja preduzeća u okviru grupe od oko 3,9 milijarde evra pre poreza, u sklopu prodaje poslovanja u okviru divizije Crop Science BASF-u zbog antimonopolskih propisa. Navedena dobit postavljena je nasuprot troškovima proisteklim iz akvizicije u oblasti poljoprivredne industrije. Neto prihodi opali su za 25,6 odsto na 2,886 milijardi evra. U istom kvartalu prethodne godine upisana je dobit od dekonsolidacije Covestro-a. Čista zarada po akciji od tekućih operacija nalazi se, prema očekivanjima, ispod zarade po akciji tokom istog kvartala prethodne godine, na iznosu od 1,19 evra (manje 17,9 odsto). Uzrok ovoga su mahom finansijski troškovi povezani sa akvizicijom, koji su postavljeni nasuprot prihodujućih doprinosa od kupljene kompanije koji su, prema predviđanjima, bili niži usled sezonskih razloga. U dodatku, došlo je do povećanja broja akcija kao rezultat mera sprovedenih na akcijskom kapitalu tokom drugog kvartala.

Neto gotovinski prilivi od tekućih aktivnosti porasli su za 7,8 odsto na 2,051 milijardi evra, mahom usled većeg opadanja gotovine uvezane u radni kapital. Bayer je od 30. septembra smanjio svoja neto finansijska dugovanja na 36,524 milijarde evra, za 18,3 odsto manje u odnosu na kraj drugog kvartala. Ovaj pad uglavnom se može pripisati tome što se prihod od prodaje preduzeća BASF-u iskoristio za delimičnu otplatu međufinansiranja za akviziciju u poljoprivrednoj industriji.

Potvrđena prognoza za Grupu

Bayer je potvrdio prognozu za grupu koja  je tokom drugog kvartala 2018. godine ažurirana kako bi odražavala akviziciju, dok prognoze za Consumer Health i Animal Health sada sve više postaju ambicione.

U skladu sa prethodnim smernicama, očekuje se da prodaja u celoj Bayer grupi premaši 39 milijardi Evra, što odgovara srednjem jednocifrenom postotku povećanja uz korekciju za za valutnu razmenu i rebalans porfolija. U Bayer-u se i dalje očekuje da će se EBITDA pre specijalnih stavki povećati za procenat između nižih i srednjih jednocifrenih brojki. Uz korekciju za valutnu razmenu, to odgovara povećanju za viši jednocifren broj procenata. Smatra se da će čista zarada po akciji biti između 5,70 i 5,90 evra, što je u skladu sa prethodno najavljenim smernicama. Uz korekciju za valutnu razmenu, to odgovara povećanju za viši jednocifren broj procenata.

Kao i ranije, Bayer namerava da isplati dividendu po akciji za 2018. godinu koji je barem na istom nivou kao prethodne godine.

Dodatne informacije možete pronaći na www.bayer.com


Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje
Određene izjave u ovom saopštenju mogu sadržati tzv „anticipativne izjave” koje se odnose na buduće događaje. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje.U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između materijalnih i projektovanih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu poslovanje kompanije Monsanto (u daljem tekstu: „Monsanto”) u Bayer Aktiengesellschaft (u daljem tekstu: „Bayer”); navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer ne preuzima obavezu da ažurira informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.