10.11.2015

Stručni seminar iz oblasti tretmana semena u Novom Sadu

Nakon prošlogodišnjeg obeleženog jubileja doprinosa kompanije Bayer u oblasti zaštite i tretmana semena, putovanje kroz napredak nauke i inovacija se nastavlja. Zaposleni kompanije bili su i ove godine u prilici da  predstave i pokažu rezultate Bayer seed growth programa i ukažu na nove perspektive u toj oblasti. Stručnost i znanje u sferi zaštite bilja, vrhunski proizvodi za tretman semena, primena odgovarajuće i najsavremenije opreme i tehnologije prilikom zaštite semena, siguran su put za postizanje zdravog i isplativog prinosa.

Bayer seed growth program najavljen je pod sloganom “Više od semena“, i predstavlja posvećenost kompanije Bayer razvoju semena vrhunskog kvaliteta zarad postizanja najboljih mogućih prinosa. Poboljšanim kvalitetom prinosa podstiče se dalji razvoj i napredak od koga korist imaju svi učesnici u lancu proizvodnje, distribucije i upotrebe semena.

Prisutni na seminaru  bili su u prilici da saslušaju četiri stručne prezentacije.

Naziv prve prezentacije bio je: Nova perspektiva u tretmanu semena, a prezentaciju je održao g. Frank Laubert, direktor Bayer Seed growth centra u Nemačkoj.

Gospodin Robert Puhl, menadžer razvoja poslovanja Bayer Seed Growth Coatings iz Francuske, ukazao je u svom izlaganju na Prednosti upotrebe sredstava za oblaganje semena.

O Značaju Bayer Seed Growth servisa u Srbiji pričao je gospodin Nenad Micić, inače zadužen za tehničku podršku. Gospodin Zoran Tomašev, menadžer razvoja poslovanja u segmentu tretmana semena, imao je prezentaciju o prednostima profesionalnog tretmana semena u Srbiji i konkretnim rezultatima postignutim u prethodne četiri godine.

Seminaru su prisustvovali mnogobrojni učesnici lanca proizvodnje, distribucije i upotrebe semena.

Više o diviziji Bayer CropScience Srbija na http://www.cropscience.bayer.rs/