13.10.2017

Prekretnica za Bayer; kompanija je stupila u završnu fazu planirane akvizicije Monsanta.

Bayer je potpisao ugovor o prodaji poslovanja određenog dela Crop Science podgrupe BASF-u za 5.9 milijardi evra.

  • Transakcija uključuje  globalno poslovanje u vezi sa glufosinat-amonijumom  i određenim tipovima semena.
  • Ukupna vrednost prodaje procenjena je na 1.3 milijarde evra u 2016 godini.
  • Prodaja je ključna za završetak Bayerove akvizicije Monsanta.
  • BASF se obavezuje da će zadržati sve stalno zaposlene radnike najmanje tri godine nakon zaključenja ugovora.

Leverkuzen, 13. oktobar 2017- U svetlu planirane akvizicije Monsanta, Bayer je potpisao ugovor o prodaji određenog dela Crop Science poslovanja kompaniji BASF za 5.9 milijardi evra. Ukupna vrednost poslovanja procenjena je na 1.3 milijarde evra u 2016. godini. „Zauzimamo aktivan pristup u rešavanju potencijalnih regulatornih problema, sa ciljem da omogućimo uspešan završetak akvizicije Monsanta, objasnio je Verner Bauman, predsednik Upravnog odbora Bayer AG. „Istovremeno, veoma smo zadovoljni što smo u kompaniji BASF pronašli dobrog kupca za deo našeg poslovanja, koji će tako nastaviti da služi potrebama proizvođača i da omogućava našim zaposlenima sigurnu budućnost“. Transakcija je trenutno predmet regulatornih odobrenja, baš kao i uspešan završetak Bayerove akvizicije Monsanta.

Prodaće se deo Bayerovog globalnog poslovanja u vezi sa glufosinat-amonijumom i sa njim povezana LibertyLink™ tehnologija protiv tolerancije na herbicide, kao i svi poslovi sa semenima ratarskih kultura, uz celokupni kapacitet istraživanja i razvoja u ovoj oblasti. Poslovanje sa semenom, koje je predmet transakcije, uključuje globalne poslove sa semenom pamuka ( isključujući Indiju i Južnu Afriku), poslove sa uljanom repicom u Severnoj Americi i Evropi, kao i poslove povezane sa plasmanom semena soje. Transakcija uključuje i odgovarajuću intelektualnu svojinu i istraživačke objekte, kao i preko 1800 zaposlenih, pre svega u SAD, Nemačkoj, Brazilu, Kanadi i Belgiji. Kao deo ugovora, BASF se obavezao da zadrži sve stalno zaposlene pod sličnim radnim uslovima, najmanje tri godine nakon završetka transakcije.

„Veoma smo zahvalni svim zaposlenima koji su imali ključnu ulogu u postizanju uspeha u poslovanju tokom proteklih godina“, rekao je Bauman. „Istovremeno, svesni smo, i  moramo istaći da postoje izvesna preklapanja po pitanju zajedničkog portfolija proizvoda Bayera i Monsanta. Bayer će nastaviti da vredno sarađuje sa relevantnim institucijama u cilju završetka planirane akvizicije Monsanta početkom 2018. godine.

„Korisitmo priliku da ovom akvizicijom dođemo do dela tržišta za ključne useve. Radujemo se razvoju inovativnog i profitabilnog poslovanja, i radujemo se što ćemo poželeti dobrodošlicu iskusnom i posvećenom timu iz oblasti zaštite bilja, semena i genetičkih svojstava semena. Ovi poslovi su savršen spoj sa portfoliom BASF Group, rekao je Dr Kurt Bok, predsednik Upravnog odbora izvršnih direktora BASF SE.

„Veoma mi je drago što je u BASF-u Bayer našao kupca koji, poput naše kompanije, pridaje veliki značaj socijalnom partnerstvu i ceni svoje zaposlene. Sa zadovoljstvom prihvatam činjenicu da se BASF obavezao da ponudi slične uslove rada našim kolegama“, rekao je Oliver Zulke, predsednik Saveta Centralnih poslova Bayera (Bayer Central Works Council).

Bayer će nastaviti da poseduje, upravlja i održava transferom obuhvaćene poslove sve do zaključenja prodaje. Nakon završetka planirane akvizicije Monsanta, Bayer će i dalje biti aktivan u pomenutim oblastima, kroz aktuelne programe proizvoda i ponuda kompanije Monsanto.

Kupovna cena od 5.9 milijardi evra isključuje vrednost bilo kog neto obrtnog kapitala i biće predmet uobičajene korekcije pri zaključenju, uključujući u pomenuto vrednost bilo koje robe prebačene na BASF. Bayer će koristiti neto ostvareni prihod od proglašene prodaje za delimično refinansiranje planirane akvizicije Monsanta. Bayer će nastaviti da pruža nove informacije o ukupnoj očekivanoj sinergiji od akvizicije Monsanta najkasnije nakon zatvaranja transakcije.

BofA Merrill Lynch i Credit Suisse su finansijski savetnici Bayera. Pravni savetnici kompanije Bayer su Sullivan & Cromwell, Dentons, Cohen & Grigsby and Redeker, Sellner & Dahs.

Za više informacija posetite www.bayer.com

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenskom roku; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici, opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2016. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na internet prezentaciji kompanije www.Bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.