01.06.2015

Predstavljen novi naziv kompanije: Bayer MaterialScience će se zvati Covestro

Izlazak na berzu planiran je najkasnije do sredine 2016. godine

Leverkuzen, 1. jun 2015. godine - Bayer je objavio da će novi naziv kompanije MaterialScience biti Covestro. Novina stupa na snagu 1. septembra 2015. godine. Bayer namerava da kompaniju Covestro izvede na berzu najkasnije do sredine 2016. godine. Plan da Bayer Material Science postane odvojena kompanija predstavljen je u septembru 2014. godine. Ime „Covestro“ nastalo je kombinacijom reči koje odražavaju identitet nove kompanije. Slova „C“ i „O“ dolaze od saradnje (collaboration), dok „VEST“ označava veliko ulaganje u proizvodne pogone (invested). Poslednja slova, „STRO“, govore da je kompanija jaka (strong). Jaka je u području inovativnosti, jaka je na samom tržištu, a izuzetno je jaka i zbog svoje radne snage.

"Covestro predstavlja novo smelo usmerenje i svetlu budućnost za kompaniju koja proizvodi polimere, kompaniju koju pokreće inovacija," rekao je Patrik Tomas, sadašnji generalni direktor Bayer Material Science, kojem će biti poveren mandat generalnog direktora kompanije Covestro. „Mi smo kompanija koju podržava jako i iskusno rukovodstvo koje ima dokazan istorijat izuzetnosti i punu posvećenost stvaranju vrednosti. Imamo lojalne i posvećene zaposlene sa kojima smo sigurni da možemo da postignemo uspeh u budućnosti,“ dodao je on. Naziv je kao deo korporativnog identiteta kompanije Covestro, uključen u prepoznatljivu, novu, koloritnu i kreativnu robnu marku.

"Odabrali smo Covestro jer predstavlja uzbudljivu priliku da svoje vrline stavimo u pogon brže, efikasnije i fleksibilnije u globalnoj areni konkurencije,“ istakao je Tomas. „Novi naziv deo je našeg brenda i identiteta koji smo razvili tako što smo poslušali šta imaju da nam poruče naši zaposleni, klijenti i dobavljači, kao i ostali bliski našoj kompaniji; novi naziv odraz je naše inovacije, talenta i razmišljanja o velikim stvarima. U potpunosti sam uveren da će naš koloritni identitet i pozitivna vizija doprineti tome da budemo inspirisani i motivisani na svom novom putu u budućnost."

Tomas je izjavio da će zahvaljujući odvajanju nova kompanija dobiti veću fleksibilnost da samostalno sledi svoje poslovne ciljeve. „Unutar planirane platforme naći će se naše vodeće tržišne pozicije, povoljna industrijska dinamika, naša najmodernija sredstva sa vodećom procesnom tehnologijom, portfolio koji uključuje specijalizovanu poslovnu delatnost visoke vrednosti, kao i izvanredan tim visoko stručnih i motivisanih zaposlenih,“ rekao je on.

Bayer: Nauka za bolji život

Bayer je globalno preduzeće sa ključnim kompetencijama u oblastima zdravstva, poljoprivrede i visokotehnoloških polimerskih materijala. Kao inovaciona kompanija, Bayer uspostavlja trendove u istraživačkim oblastima. Bayerovi proizvodi i usluge osmišljeni su tako da koriste ljudima i poboljšaju kvalitet njihovog života. Istovremeno, Grupacija nastoji da podiže svoju vrednost kroz inovacije, rast i značajnu sposobnost u generisanju zarade. Bayer je posvećen principima održivog razvoja, kao i društvenoj i etičkoj odgovornosti koju ima kao korporativni građanin. U fiskalnoj 2014. godini, Grupacija je imala 118.900 zaposlenih i ostvarenu prodaju u vrednosti 42,2 milijarde evra. Glavni rashodi iznosili su 2,5 milijarde evra, a troškovi istraživanja i razvoja 3,6 milijarde evra. Za više informacija, posetite www.bayer.com

Napomena urednicima: Fotografije visokog kvaliteta namenjene štampanju mogu se preuzeti sa naše internet prezentacije na: www.news.bayer.com.

Kontakt:
Korporativne komunikacije Tanja Kostić, tanja.kostic@bayer.com
+381 11 20 70 252, +381 63 10 57 022

Više informacija možete pronaći na www.bayer.com. RN (2015-0207E)