30.05.2018

Poslovanje Bayer-a i Monsanta biće integrisano odmah nakon prodaje dela poslovanja kompaniji BASF

Leverkuzen, 29. maj 2018. – Kompanija Bayer je u utorak dobila uslovno odobrenje Agencije za zaštitu konkurencije Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država za predloženu akviziciju kompanije Monsanto.

"Ovo dobrenje dovodi nas blizu našeg cilja - stvaranja kompanije koja je lider u oblasti poljoprivrede", rekao je izvršni direktor kompanije Bayer, Verner Bauman (Werner Baumann). "Želimo da pomognemo poljoprivrednicima širom sveta u proizvodnji kvalitetne hrane na održiv način".

Bayer je sada dobio gotovo sva odobrenja koja su uslovi za zatvaranje transakcije. Kompanija očekuje da dobije i sve preostale saglasnosti potrebne za završetak transakcije u veoma kratkom roku. Bayer će postati jedini akcionar kompanije Monsanto, po dobijanju svih preostalih saglasnosti.

Prema uslovnom odobrenju Agencije za zaštitu konkurencije Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, integracija kompanije Monsanto u kompaniju Bayer može se izvršiti odmah nakon prodaje određenih poslovanja kompanije Bajer kompaniji BASF. Očekuje se da će to biti za oko dva meseca.


Bayer: Nauka za bolji život

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,600 zaposlenih i promet od 34.9 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,2 milijardi evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,4 milijardi evra. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili pod-grupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktoru mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayer-ovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayer-ovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojima.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.