01.04.2015

Održana stručna prezentacija o potpuno novom fungicidu Luna Experience

Kompanija Bayer predstavila je potpuno novi fungicid Luna Experience za zaštitu jabuke, vinove loze i koštunjavog voća na skupu održanom 31. Marta u Novom Sadu.

Stručnu prezentaciju o mogućnostima suzbijanja venturije i pepelnice jabuke, pepelnice vinove loze i monilije u koštunjavom voću, održao je gospodin Žilber Laburde (Zilber Laburdete) iz Francuske.

Druga tema skupa ticala se prednosti korišćenja insekticida Movento na zasadima kruške i jabuke. Temu je izložio kolega Vladimir Ljubičić.