06.09.2016

Nastavljaju se pregovori o preuzimanju Monsanta

Bayer je potvrdio dalje pregovore sa kompanijom Monsanto u vezi sa predloženom transakcijom

Dok ključni termini i uslovi još nisu dogovoreni, Bayer je spreman da razmotri naknadu od 127,50 dolara po deonici Monsanta samo u vezi sa dogovorenom transakcijom. Nema jemstva da će strane postići dogovor.
Predložena transakcija podložna je regulatornim odobrenjima i drugim uobičajenim uslovima sklapanja poslovnog dogovora. Ključne uslove konačnog dogovora oko transakcije mora da odobri Nadzorni odbor Bayer AG-a.
www.advancingtogether.com

Bayer: Nauka za bolji život.

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblasti- Life Science (nauka o životu). Shodno tome, Bayer deluje u sferi brige o zdravlju kao i  u oblasti poljoprivrede. Proizvodi i usluge kompanije Bayer osmišljeni su da pomognu ljudima kroz poboljšanje kvaliteta života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvara i uvećava vrednost kroz inovaciju, rast i prepoznavanje novih mogućnosti za ostvarivanje uspešnog poslovanja. Bayer je kompanija posvećena principima održivog razvoja, i kao korportivni građanin predana je svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 115.200 zaposlenih i promet od 46,8 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, a troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijardi evra. U date iznose su uključena i izdvajanja za poslovanje sa visoko-tehnološkim polimerima, čija je ponuda dana 6. oktobra 2015. godine, na berzi zavedena pod okriljem nezavisne kompanija koja nosi naziv Covestro. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Izjave koje se odnose na budućnost

Ovo saopštenje može da sadrži izjave za javnost zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama rukovodstva kompanije Bayer. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu dovesti do materijalnih razlika između stvarnih i budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i ovde datih procena. Ovi faktori uključuju i one koji su razmatrani u javnim izveštajima kompanije Bayer, a koji su dostupni na internet sajtu kompanije Bayer www.Bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost da ažurira ove izjave za javnost ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojnim tokovima.

Dodatne informacije

Ovo saopštenje se odnosi na predloženu ponudu kompanije Bayer Aktiengesellschaft ili njenih podružnica (Kompanija „Bayer), za kupovinu svih akcija u opticaju iz paketa običnih akcija, nominalne vrednosti od 0,01 dolara po akciji, kompanije Monsanto, korporacije iz Delavera (Kompanija Monsanto). Ovo saopštenje nije ni ponuda za kupovinu niti traženje ponude za prodaju akcija kompanije Monsanto. Ovim nije otpočela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto. Kada bude počela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto, kompanija Bayer će podneti materijale za tendersku ponudu (uključujući i Ponudu za kupovinu, povezano Propratno pismo i određene druge dokumente koji se odnose na ponudu) Komisiji za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje (SEC) u vezi sa konkretnom tenderskom ponudom. Svi konačni dokumenti koji se odnose na tendersku ponudu biće poslati akcionarima kompanije Monsanto. AKCIONARI KOMPANIJE MONSANTO SE POZIVAJU DA PROČITAJU MATERIJALE U SKLOPU TENDERSKE PONUDE KADA POSTANU DOSTUPNI, JER ĆE ONI SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE O TENDERSKOJ PONUDI KOJE AKCIONARI TREBA DA UZMU U OBZIR PRE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE O PONUDI SVOJIH AKCIJA. Akcionari kompanije Monsanto moći će da dobiju besplatne kopije ovih dokumenata (ako i kada je to moguće), kao i drugu dokumentaciju koju kompanija Bayer podnese KHVBP putem internet sajta koji SEC održava na stranici www.sec.gov.