11.05.2018

Kompanija Bayer zaključila proces prodaje Covestra

Udeo od 14,2 procenta prodat za 2,2 milijarde evra / 6,8 procenata akcija zadržano za otplatu konvertibilne obveznice

Leverkuzen, 4. maj 2018 – Bayer Grupa je prodala 28,81 milion akcija koje predstavljaju 14,2 udela u Covestru po ceni od 75,50 evra po akciji. Prihod od prodaje iznosi 2,2 milijarde evra. Bayer AG sada drži samo 6,8 procenta udela u Covestru, radi otplate konvertibilne obveznice koja prispeva 2020. godine. Bayer AG je ove akcije kupio od Bayer penzijskog trusta koji ne drži više akcije Covestra.

„Veoma uspešno smo zaključili proces prodaje ovog najvećeg plasmana akcija Covestra” izjavio je Verner Bauman, predsedavajući Upravnog odbora Bayer AG. Covestro se nalazi na berzi od 6. oktobra 2015, a pre nekoliko nedelja je promovisan na vodećem nemačkom indeksu DAX. Preko prodaje akcija Covestra Bayer je od inicijalne javne ponude stvorio prihode od preko 9 milijardi evra. Konvertibilnom obveznicom izdatom u junu prošle godine prikupljeno je dodatnih milijardu evra. „Ovo je izuzetno zadovoljavajući rezultat koji smo i postigli pre nego što smo očekivali” objasnio je Johanes Ditš, glavni finansijski direktor (Chief Financial Officer) Bayer AG. „Štaviše, prihod od prodaje je veći od očekivanog, što će se uzeti u razmatranje pri određivanju veličine uvećanja akcijskog kapitala za finansiranje predložene akvizicije Monsanta”.

Plasman akcija dogodio se u četvrtak uveče nakon zatvaranja tržišta i bio je namenjen isključivo institucionalnim ulagačima. Banka Amerike, Meril Linč i J.P. Morgan su zajednički vodili knjige deonica.


O kompaniji Bayer

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2017. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,4 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijardi evra. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događajekoje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.

 

Dodatne informacije

Ovo saopštenje za štampu ne predstavlja ponudu za prodaju niti poziv na kupovinu bilo kakvih sigurnosnih hartija kompanije Bayer, Covestro ili njihovih podružnica. Akcije Covestra nisu i neće biti registrovane u skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o hartijama o vrednosti Sjedinjenih Američkih Država iz 1933. godine („Zakon o HOV”) i ne mogu se ponuditi niti prodavati u Sjedinjenim Američkim Državama bez registracije ili odgovarajućeg izuzeća od obaveze registracije u skladu sa Zakonom o HOV.