24.05.2016

Komentari kompanije Bayer u vezi sa izjavom kompanije Monsanto o predloženoj transakciji

Leverkuzen, 24. Maj 2016. Kompanija Bayer objavila je danas da će se rado uključiti u konstruktivne razgovore sa kompanijom Monsanto u vezi sa predloženom transakcijom. Kompanija Bayer je ponovo istakla da njena gotovinska ponuda od 122 dolara po akciji predstavlja punu i garantovanu vrednost za akcionare kompanije Monsanto.

„Drago nam je da odbor kompanije Monsanto deli naše uverenje da bi integrisana strategija donela znatne prednosti proizvođačima i širem okruženju“, izjavio je Verner Bauman, generalni direktor kompanije Bayer AG. Uvereni smo da možemo da regulišemo sva finansijska i zakonska pitanja koja se odnose na transakciju. Kompanija Bayer ostaje posvećena zajedničkom radu na konačnoj realizaciji ove za obe strane korisne transakcije.“

Kompanija Bayer ne namerava da daje dodatne komentare u ovom trenutku.

Za više informacija posetite: www.advancingtogether.com

Izjave koje se odnose na budućnost

Ovo saopštenje može da sadrži izjave za javnost zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama rukovodstva kompanije Bayer. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu dovesti do materijalnih razlika između stvarnih i budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i ovde datih procena. Ovi faktori uključuju i one koji su razmatrani u javnim izveštajima kompanije Bayer, a koji su dostupni na internet sajtu kompanije Bayer www.Bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost da ažurira ove izjave za javnost ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojnim tokovima.

Dodatne informacije

Ovo saopštenje se odnosi na predloženu ponudu kompanije Bayer Aktiengesellschaft ili njenih podružnica (Kompanija Bayer), za kupovinu svih akcija u opticaju iz paketa običnih akcija, nominalne vrednosti od 0,01 dolara po akciji, kompanije Monsanto, korporacije iz Delavera (Kompanija Monsanto). Ovo saopštenje nije ni ponuda za kupovinu niti traženje ponude za prodaju akcija kompanije Monsanto. Ovim nije otpočela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto. Kada bude počela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto, kompanija Bayer će podneti materijale za tendersku ponudu (uključujući i Ponudu za kupovinu, povezano Propratno pismo i određene druge dokumente koji se odnose na ponudu) Komisiji za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje (SEC) u vezi sa konkretnom tenderskom ponudom. Svi konačni dokumenti koji se odnose na tendersku ponudu biće poslati akcionarima kompanije Monsanto. AKCIONARI KOMPANIJE MONSANTO SE POZIVAJU DA PROČITAJU MATERIJALE U SKLOPU TENDERSKE PONUDE KADA POSTANU DOSTUPNI, JER ĆE ONI SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE O TENDERSKOJ PONUDI KOJE AKCIONARI TREBA DA UZMU U OBZIR PRE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE O PONUDI SVOJIH AKCIJA. Akcionari kompanije Monsanto moći će da dobiju besplatne kopije ovih dokumenata (ako i kada je to moguće), kao i drugu dokumentaciju koju kompanija Bayer podnese KHVBP putem internet sajta koji SEC održava na stranici www.sec.gov.