22.08.2017

Faza II ispitivanja i provere predložene akvizije kompanija Bayer i Monsanto

Bayer nastavlja konstruktivnu saradnju sa Evropskom komisijom

Leverkuzen, 22. avgust 2017. Bayer je danas potvrdio da je Evropska komisija inicirala Fazu II ispitivanja predloženog prispajanja kompanije Monsanto kompaniji Bayer.
Kompanija je zbog veličine i obima transakcije očekivala dalju reviziju predložene akvizicije Monsanta. Bayer veruje da će predložena kombinacija biti od velike koristi poljoprivrednicima i potrošačima i nastaviće konstruktivnu i blisku saradnju sa Evropskom komisijom tokom njihovog ispitivanja i revizije.
Kompanije su o transakciji obavestile Evropsku komisiju 30. juna 2017. i 31. jula 2017. Kompanije se obavezuju da nastave sve ranije započete relevantne inicijative.

Bayer: Nauka za bolji život

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija osnovna delatnost leži u oblasti „Life Science“ (Nauka o životu). Bayer je, shodno tome, kompanija koja deluje u sferi brige o zdravlju i oblasti poljoprivrede. Proizvodi i usluge kompanije Bayer osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvara i uvećava vrednost kroz inovaciju, rast i prepoznavanje novih mogućnosti za ostvarivanje uspešnog poslovanja. Bayer je kompanija posvećena principima održivog razvoja, i kao korportivni građanin predana je svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 115200 zaposlenih i promet od 46,8 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, a troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijardi evra. U date iznose uključena su i izdvajanja za poslovanje sa visoko- tehnološkim polimerima, čija je ponuda, dana 6. oktobra 2015. godine, na berzi zavedena pod okriljem nezavisne kompanija koja nosi naziv Covestro.

Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Za više informacija posetite i www.advancingtogether.com

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: Neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenskom roku; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2016. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na internet prezentaciji kompanije www.Bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.