21.03.2018

Evropska komisija uslovno odobrava predloženo preuzimanje kompanije Monsanto od strane Bayer-a

Zaključenje transakcije planirane za drugi kvartal 2018. godine

U sredu je Evropska komisija uslovno odobrila predloženo preuzimanje kompanije Monsanto od strane Bayer-a. ,,Dobijanje odobrenja Evropske komisije predstavlja veliki uspeh i značajnu prekretnicu”, rekao je g. Werner Baumann, generalni direktor kompanije Bayer globalno. ,,U saradnji sa kompanijom Monsanto, želimo da pomognemo poljoprivrednicima širom sveta da proizvoide zdraviju hranu na održiviji način koji koristi kako potrošačima tako i životnoj sredini.” Sa današnjim danom, Bayer je dobio značajno više od polovine potrebnih odobrenja od tridesetak regulatornih organa, uključujući Brazil i Kinu.

Uslovima je posebno obuhvaćena prodaja određenih poslovanja kompanije Bayer, uključujući globalno poslovanje koje se bavi semenima poljoprivrednih kultura kao što su uljana repica (kanola), pamuk i soja (uz manje izuzetke ograničene na region Azije), platformu za istraživanje i razvoj hibridne pšenice, globalno poslovanje koje se bavi semenima povrća, globalno poslovanje glufosinat-amonijumom, kao i određenim herbicidima na bazi glufosinata u Evropi, prevashodno u industrijske svrhe. Pored toga, neophodna je prodaja globalnog poslovanja nematocidima NemaStrike, kompanije Monsanto. Uslovima je takođe propisan transfer tri istraživačka projekta kompanije Bayer u oblasti neselektivnih herbicida i odobravanje licence za portfolio digitalne poljoprivrede Bayer-a. BASF je planirani kupac ovih svojina.
Transakcija i dalje podleže uobičajenim uslovima zaključenja, što uključuje dobijanje neophodnih regulatornih odobrenja. Bayer i Monsanto blisko sarađuju sa nadležnim organima – uključujući Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država – u cilju zaključenja transakcije u drugom kvartalu 2018. godine.

O Bayer-u

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka: u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2017. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99.800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,4 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijardi evra. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događajekoje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.