17.09.2017

Divizija Bayera Crop Science je dobro pozicionirana da ispuni buduće potrošačke, tržišne i društvene potrebe.

Globalno tržište semena i zaštite kultura nastavlja sa rastom/ Očekivana je normalizacija poslovanja u Brazilu tokom 2018. godine / Postignut napredak u planiranom pripajanju Monsanta / Predviđeno zaključenje ugovora početkom 2018. godine / Planirana ulaganja u istraživanje i razvoj od oko jedne milijarde evra tokom 2017. godine / Rad na istraživanju i razvoju donosi poljoprivrednicima novih 15 proizvoda između 2017. i 2020. godine / Snažan fokus na inovacije i održivost / Posvećenost transparentnosti.

Liam Kondon, član Upravnog odbora Bayer AG i Direktor Divizije Crop Science

Monhajm, 19. septembar 2017.g. - U Bayeru smo uvereni da će dugoročna kretanja koja utiču na globalni sektor poljoprivrede ostati nepromenjena. „Uprkos trenutnim nestabilnostima na tržištu, naša divizija Crop Science dobro je pozicionirana da ispuni buduće potrošačke, tržišne i društvene potrebe”, izjavio je u utorak Liam Kondon, član upravnog odbora Bayera i predsednik divizije Crop Science, tokom svog izlaganja na  manifestaciji „Dijalog o budućnosti poljoprivrede“ (za 2017. godinu), koja je održana pod pokroviteljstvom naše kompanije od 18 - 20. septembra.

Ova manifestacija okuplja lidere mislioce i ostale interesne grupe unutar poljoprivredne industrije sa ciljem isticanja potrebe za saradnjom svih zainteresovanih strana. U spomenute spadaju: Industrija, države, predstavnici akademske zajednice i NVO sfera, kao i javni i privatni sektor. Cilj sveobuhvatne saradnje je da se svetski sistem proizvodnje hrane učinili održivijim, a samim tim i spremnijim za budućnost.

„Globalno tržište semena i zaštite kultura u 2017. godini pokazuje dalje znake nestabilnosti, nakon slabe prethodne godine”, primetio je gospodin Kondon. Izražen rast brojnosti stanovništva, promena obrazaca potrošnje i povećana potražnja potrošača za održivo proizvedenom hranom ostvariće pozitivan uticaj na produkciju hrane, globalnu poljoprivredu, a posledično i na prihode gazdinstava. „Ovi činioci, kombinovani sa stalno rastućom globalnom potražnjom stočne hrane i sirovinama za biogoriva podržavaju dugoročan rast koji će biti pokretačka snaga našeg poslovanja”, istakao je Kondon.

Inovacije su od ključne važnosti za održivost poljoprivrede

Koncentrišući se u svom izlaganju na održivost poljoprivrede, Liam Kondon je takođe potvrdio posvećenost Crop Science divizije ulaganju u razvoj prilagođenih agronomskih rešenja kojima se uvažavaju individualne potrebe i specifični problemi poljoprivrednika.

U ovom kontekstu, Kondon je naglasio da predloženo pripajanje Monsanta predstavlja ogromnu priliku da se na pozitivan način oblikuje budućnost poljoprivrede. „Naša je odgovornost da obezbedimo dostupnost inovacija malim i velikim poljoprivrednicima širom sveta. Tako na pravi način možemo da obezbedimo održivi globalni sistem proizvodnje hrane”.

Bayer, takođe, predano pomaže u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja koje su postavile UN, a koji se odnose na borbu protiv gladi i siromaštva, promociju zdravlja i dobrobiti, promociju održivih gradova i zajednica, obrasce odgovorne potrošnje i proizvodnje, kao i partnerski odnos u borbi protiv klimatskih promena.

Postignut napredak u planiranom pripajanju Monsanta / Predviđeno zaključenje ugovora početkom 2018. godine

Kondon je u vezi sa postupkom i vremenskim okvirom za pripajanje, izjavio da je kompanija postigla napredak. Krajem juna 2017. Godine, Bayer je dostavio podnesak za dobijanje odobrenja od komisija koja regulišu antimonopolsku politiku u Evropi. Evropska komisija je 22. avgusta pokrenula drugu fazu istrage.

U konsultacijama sa Evropskom komisijom, Bayer je u ponedeljak,18. septembra, podneo zahtev za produženje roka za završetak inspekcije za deset radnih dana, odnosno do 22. januara 2018, kako bi se time omogućila odgovarajuća procena situacije, uzimajući u obzir obim transakcije. „U skladu sa ovakvim razvojem događaja, verovatnije je očekivati zaključenje ugovora početkom 2018. umesto do kraja 2017.”, rekao je Kondon. Bayer je podneo zahtev za odobrenja kod skoro svih 30 relevantnih službi, i traženo je već dobio od preko trećine nadležnih službi.

Proizvodi za digitalizaciju poljoprivrede uspešno uvedeni u više od 30 zemalja

Gospodin Kondon takođe se osvrnuo na napore kompanije na polju digitalnih tehnologija. „Odredili smo ulaganja od najmanje 200 miliona evra posvećenih digitalizaciji poljoprivrede u periodu između 2015. i 2020. godine”. Već danas većina novoproizvedenih poljoprivrednih mašina opremljena je instalacijama koje unapređuju preciznost rada u ovoj delatnosti. Nove alatke pomažu poljoprivrednicima da optimizuju unose poput količina đubriva i sredstava za zaštitu bilja, uz odgovarajuće posledice u pogledu obima prinosa i kvaliteta. „Inovativne tehnologije za digitlizaciju poljoprivrede pomažu kako velikim, tako i malim poljoprivrednim uzgajivačima da efikasnije i održivije nego ranije uzgajaju zdrave kulture”, izjavio je Kondon.

Rešenja za digitalizaciju poljoprivrede, takođe, pomažu i da se izađe u susret očekivanjima društva u pogledu transparentnosti i održivosti. „Mi zbog navedenog sarađujemo sa izuzetno stručnim partnerima poput kompanija Bosch i FaunaPhotonics, kao i sa univerzitetima, „start-up“ kompanijama i neprofitnim organizacijama poput Quantified Planet. Putem donacija i razmene podataka zaštićenih poslovnom tajnom, doprinosimo istraživanjima biodiverziteta na podjednaku korist poljoprivrede i civilnog društva”.

U ovom trenutku, Bayer nudi digitalna rešenja u više od 30 zemalja, i za cilj ima rapidno širenje u budućnosti. Nove tehnologije poseduju ogroman potencijal, i to ne samo u državama poput Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije, već i u malim gazdinstvima u državama u razvoju. Stvaranje mogućnosti za male poljoprivrednike da postignu pun potencijal proizvodnje, od ključne je važnosti za povećanje produktivnosti u poljoprivredi na održiv način, kao i za unapređenje kvaliteta života porodica proizvođača i njihovih širih zajednica.

Saopštenje u celosti možete pronaći www.bayer.com; Link:  Crop-Science-Division-of-Bayer-well-positioned-to-fulfill-future-customer-market-and-societal-needs

Za više informacija, molim Vas posetite www.advancingtogether.com

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: Neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenskom roku; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2016. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na internet prezentaciji kompanije www.Bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.