07.06.2018

Bayer zaključuje akviziciju Monsanta

Leverkuzen, 7. jun 2018 – Bayer je uspešno zaključio akviziciju Monsanta u četvrtak. Trgovina akcijama američke kompanije na Njujorškoj berzi više neće biti moguća, budući da je Bayer jedini vlasnik kompanije Monsantno. Akcionari Monsanta dobijaju 128. U.S. dolara po akciji. J.P. Morgan je pomagao Bayer-u u procesu plaćanja kupovne cene za najveću akviziciju u istoriji kompanije. Prema uslovnom odobrenju Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, integracija Monsanta u Bayer može da počne čim se završi prodaja određenih poslovanja BASF-u. Očekuje se da će proces integracije otpočeti za otprilike dva meseca.

„Danas je veliki dan: za naše korisnike – za poljoprivrednike širom sveta kojima ćemo moći da pomognemo da osiguraju i čak značajno povećaju svoje prinose; našim akcionarima, zato što ova transakcija ima potencijal da kreira veliku vrednost; i za potrošače i šire društvo, jer ćemo biti u još boljoj poziciji da pomognemo poljoprivrednicima da uzgajaju zdraviju i pristupačniju hranu na održiv način. Kao vodeći pokretač inovacija u poljoprivredi, našim zaposlenima širom sveta nudimo atraktivne poslove i prilike za razvoj”, rekao je Verner Bauman, Predsednik Upravnog odbora Bayer-a. „Naši ciljevi za održivost su podjednako važni kao i naši finansijski ciljevi. Naš cilj je da budemo na visini odgovornosti koju liderska pozicija u poljoprivredi nosi i da produbimo dijalog sa društvom".

“Današnje zatvaranje transakcije predstavlja važnu prekretnicu u viziji kreiranja vodeće poljoprivredne kompanije, koja će podržavati proizvođače u njihovom trudu da budu produktivniji na održiv način, za dobrobit naše planete i korisnika”, rekao je Hju Grant, odlazeći direktor Monsanta. “Ponosan sam na put koji smo utrli kao Monsanto i radujem se kombinovanoj kompaniji koja će pomagati napretku moderne poljoprivrede".

Liam Kondon, član Upravnog odbora Bayer-a, vodiće kombinovanu diviziju Crop Science kada otpočne integracija. Do tad, Monsanto će poslovati nezavisno od Bayer-a.


Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje
Određene izjave u ovom saopštenju mogu sadržati tzv „anticipativne izjave” koje se odnose na buduće događaje. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje.U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između materijalnih i projektovanih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu poslovanje kompanije Monsanto (u daljem tekstu: „Monsanto”) u Bayer Aktiengesellschaft (u daljem tekstu: „Bayer”); navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer ne preuzima obavezu da ažurira informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.