04.11.2015

Bayer vodeća kompanija u očuvanju klime i upravljanju vodenim resursima

U izjavi Mihaela Koniga, člana Upravnog odbora, naznačeno je sledeće: „Efikasna upotreba resursa je kamen temeljac naše strategije održivosti“. Način na koji kompanije koriste vodene resurse postaje sve važniji u našem vremenu. Ocene institucionalnim ulagačima predstavljaju vodič za održiva ulaganja.

Organizacija Carbon Disclosure Project (CDP) potvrdila je Bayerov položaj na mestu jedne od vodećih međunarodnih kompanija u svom području poslovanja po pitanju zaštite klime i upravljanja vodenim resursima. Dva sprovedena istraživanja, u kojima je Bayer ocenjen kao kompanija sa pozitivnom delovanjem u području zdravstvene zaštite, usmerene su na strateški pristup, razrađen da odgovori na globalni izazov klimatske zaštite i ograničenih zaliha vode.

Bayer je svoju vodeću poziciju zaslužio zahvaljujući svojoj strategiji, efikasnosti, transparentnom izveštavanju, kao i zbog svojih rezultata u oblasti upravljanja vodenim resursima, i sniženim emisijama gasova odgovornih za pojavu efekta “staklene bašte“. „Oduševljeni smo odličnim rejtingom CDP-a“, izjavio je Mihael Konig član Bayerovog upravnog odbora. Konig je zadužen za upravljanje ljudskim resursima i tehnologijama održivosti. „Efikasna upotreba resursa je kamen temeljac naše strategije održivosti“. Shodno izrečenom, cilj Bayer kompanije, uz smanjenje emisije gasova odgovornih za pojavu efekta “staklene bašte“ za 20%, predstavlja dalje poboljšanje energetske efikasnosti proizvodnje za 10% u periodu između 2012. i 2020. godine.

Korišćenje prirodnih izvora vode, (za koje se smatra da će u nekim regionima biti otežano kao posledica klimatskih promena), jedan je od ključnih elemenata održivog razvoja, i  ujedno predstavlja razlog zbog kojeg razvojna politika dobija na važnosti u sklopu ocena koje CDP dodjeljuje najvećim svetskim kompanijama. Osim efikasnog korišćenja vode, CDP posebnu pažnju posvećuje i načinu na koji kompanije smanjuju rizik od nestašice voda i tako koriste poslovne prilike koje nude odgovor na pomenuti problem.

Otprilike 70% potrošnje pitke vode u svetu namenjeno je poljoprivredi, i pomenuto je razlog zbog kog Bayer Grupa traži nova rešenja za efikasnije upravljanje vodom u proizvodnji. Osim toga, Bayer Grupa sprovodi istraživanja na temu poboljšanja otpornosti biljaka na stres kako bi usevi donosili odgovarajuće prinose čak i u ekstremnim uslovima uzrokovanim vrućinom i sušom.

CDP je neprofitna organizacija koja sprovodi najopsežnije godišnje istraživanje emisije gasova odgovornih za pojavu efekta “staklene bašte“ u svetu, i objavljuje rejting kompanija s obzirom na podatke o upotrebi vode. Svi navedeni podaci su na raspolaganju institucionalnim ulagačima. Prema podacima CDP-a, 822 institucionalnih ulagača trenutno koristi pomenute informacije prilikom donošenja odluka o svojim ulaganjima. CDP izveštaji pokrivaju ukupnu investiranu imovinu od 95 biliona dolara, što čini više od jedne trećine ukupnih globalnih investicija.