21.09.2015

Bayer usklađuje organizaciju sa poslovanjem u području Life Science

Nakon ekonomskog i pravnog odvajanja divizije Covestro, Bayer planira da se uspešno razvija kao kompanija usredsređene na biomedicinske nauke (Life Science). Trenutnu strukturu kompanije i postojeće operativne podgrupe zameniće integrisana organizacija pod okriljem jednog snažnog brenda- Bayer.

„Cilj nove organizacije jeste da pruži najbolju moguću podršku strategiji Bayera, da kao vodeća kompanija u području Life Science poslovanja, dodatno osnaži svoj položaj u odnosu na konkurenciju. Pomenuto možemo postići daljim jačanjem inovacija, većim fokusom na klijente i poboljšanjem kvaliteta poslovnog procesa”, reči su dr. Marajna Dekersa, predsednika Upravnog odbora društva Bayer AG.

Operativno upravljanje Bayera podeljeno je u tri divizije: Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science. Nadzorni odbor odlučio je da imenuje rukovodioce divizija, Ditera Vajnanda (Dietera Weinand- Pharmaceuticals), Eriku Man (Erica Mann -Consumer Health) i Liama Kondona (Liam Condon - Crop Science) u Upravni odbor koji sa radom kreće 1. januara 2016.

Kao deo reorganizacije poslovanja podgrupa HealthCare biće raspuštena. Poslovanje sektora Radiology biće dodijeljeno diviziji Pharmaceuticals. Divizija Consumer Health obuhvatiće trenutni sektor Consumer Care. Podgrupa CropScience postaće divizija Crop Science. Animal Health kao poslovna jedinica će o svom poslovanju direktno izveštavati Liama Kondona.

Divizije će se usredsrediti na osnovne kompetencije bliske svom poslovanju: na istraživanje, razvoj, proizvodnju, prodaju i marketing. Podržavaće ih integrisane funkcije kao što su sektor ljudskih resursa, nabavke i globalne usluge. U tom kontekstu postojeća Bayerova kompanija Technology Services imaće funkciju u području inženjeringa i tehnologije. Bayer Business Services, kompanija u kojoj su grupisane usluge informacijskih tehnologija i poslovne podrške, ostaće zasebni pravni subjekt koji očekuje dalje širenje.

Veća integracija takođe će se odraziti na strukturu brenda Bayer. Kompanija će se u budućnosti usredsrediti isključivo na korporativni brend Bayer i brendove proizvoda. Divizije neće imati zasebna imena brendova.
Više o svemu možete pročitati na globalnoj internet stranici, www.bayer.com.