08.03.2018

Bayer u ekskluzivnim pregovorima sa kompanijom BASF u vezi sa prodajom poslovanja sa semenima povrća

Leverkuzen, 7. mart 2018 – Bayer je u eksluzivnim pregovorima sa kompanijom BASF u vezi sa prodajom čitavog poslovanja sa semenima povrća. Bayer je siguran da će ovim i sličnim potezima u potpunosti odgovoriti na sve zahteve Evropske Komisije.

Bayer je 13. oktobra 2017. već pristao da proda određena poslovanja divizije Crop Scinece BASF-u za 5.9 milijardi evra. Ovaj prvi paket obuhvata Bayer-ova globalna poslovanja sa glifosinat-amonijumom i sa njima povezanu LibertyLink™ tehnologiju za toleranciju na herbicide, sva poslovanja sa semenima ratarskih kultura, kao i celokupne kapacitete istraživanja i razvoja u ovoj oblasti. Poslovanje sa semenima koje je predmet transakcije uključuje globalne poslove sa semenom pamuka ( isključujući Indiju i Južnu Afriku), poslove sa uljanom repicom u Severnoj Americi i Evropi, kao i poslove sa semenom soje.

Svaka prodaja I licenca bi bili predmet uspešnog završetka predložene akvizicije kompanije Monsanto, koja I dalje podleže uobičajenim završnim uslovima, uključujući dobijanje svih neophodnih dozvola regulatora. Evropska Komisija nedavno je produžila rok za ispitivanje akvizicije do 5. aprila. Bayer intenzivno radi sa regulatornim telima širom sveta kako bi uspešno završio transakciju u drugoj četrvtini 2018. godine.

O kompaniji Bayer


Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka: u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2017. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,4 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijardi evra. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje


Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događajekoje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.