14.12.2017

Bayer preuzima inicijativu i lidersku poziciju u transparentnosti

Bayer objavio novi sajt o transparentnosti

  • Omogućavanje pristupa bezbednosno-relevantnim izveštajima o zaštiti bilja
  • Podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga sa društvom
  • Podrška vlastima u rešavanju zahteva za pristup podacima

Monhajm, 7. decembar 2017- Bayer je objavio novi sajt o transparentnosti (www.cropscience-transparency.bayer.com), dizajniran da omogući pristup naučnim podacima potrebnim za evaluaciju proizvoda za zaštitu bilja. Ovim korakom, Bayer preuzima lidersku poziciju u transparentnosti, istovremeno čuvajući kompanijske poverljive podatke o sastavu proizvoda i procesu proizvodnje.

Osim bezbednosno-relevantnih naučnih podataka o značajnom broju aktivnih supstanci, Bayer će fizičkim licima početi da omogućava pristup izveštajima istraživanja iz oblasti bezbednosti, počevši od izveštaja o imidacloprid-u. Pozadinski materijali, poput videa i infografike, biće dostupni kako bi pomogli da se nauka stavi u odgovarajući kontekst. Na ovaj način Bayer želi da neguje otvoren i transparentan dijalog.

„Pošto sukobljena mišljenja u vezi sa bezbednošću hrane ili tehnologijama otežavaju ljudima da razdvoje činjenice od fikcije, ova Bayerova incijativa je važan korak prema većoj transparetnosti“, rekao je dr Adrian Persi, globalni direktor Research and Development jedinice divizije Crop Scinece. „Deleći podatke o bezbednosti, koji su ranije bili pokazivani samo vlastima, nadamo se da ćemo povezati publiku sa našom naučnom zajednicom na način koji gradi poverenje i pokazuje našu želju da dalje kreiramo transparentnost“.

“Uzbuđeni smo zbog pokretanja našeg novog vebsajta kome je cilj i da pomogne vlastima širom sveta pružajući im alternativu tako što ih oslobađa zahteva za informacijama i pruža dokumenta koja su u osnovi naših registracijskih procedura“, rekao je Persi. „Želimo da fizičke interesne strane- od zabrinutih građana do članova naučne zajednice – imaju mogućnost pristupa bezbednosno-relevantnim informacijama na način koji je brz i lak za razumevanje, tako da mogu da formiraju svoje mišljenje na osnovu naučnih podataka“.

Bayer-ov novi sajt o transparentnosti biće redovno ažuriran. U sledećoj fazi, planiranoj početkom 2018, fizička lica će moći da podnesu zahtev za pristup dodatnim punim, dubinskim izveštajima istraživanja u vezi sa bezbednošću. Takođe, Bayer planira da doda i opciju za druge jezike na novom vebsajtu, poput nemačkog.

Bayer: Nauka za bolji život

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,600 zaposlenih i promet od 34.9 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,2 milijardi evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,4 milijardi evra. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili pod-grupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktoru mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayer-ovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayer-ovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojima.