01.03.2019
Fiskalna godina 2018:

Bayer povećava prodaju i zaradu - lider u poljoprivredi nakon akvizicije

Prodaja na nivou grupe porasla je za 4,5 odsto (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) na 39,586 milijardi evra / EBITDA (dobit pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija) pre odbitka posebnih stavki porastao je za 2,8 odsto na 9,547 milijardi evra, od čega je 457 miliona evra zadržano zbog efekata kursnih razlika / Pharmaceuticals ima veći obim prodaje (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) i nešto niže zarade / Consumer Health: nivo prodaje isti kao i prethodne godine (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija), niža zarada / Crop Science ostvaruje dobit od prodaje, znatno viša zarada usled akvizicije, uspešni počeci integracije / Pozitivan bezbednosni profil glifosata nepromenjen - Bayer se odlučno brani od tužbi / Neto prihod iznosi 1,695 milijardi evra, pod uticajem jednokratnih efekata / Osnovna dobit po akciji iznosi 5,94 evra, iznad očekivanja / Neto finansijski dug iznosi 35,679 milijardi evra, značajno bolji od očekivanog / Bayer potvrđuje Projekciju rezultata Grupe za 2019. godinu i ciljeve za 2022. godinu

Leverkuzen, 27. februar 2019. godine – Bayer je uspešno okončao najveću akviziciju u svojoj istoriji i postigao je svoje operativne ciljeve za 2018. godinu. ,,Postavili smo dobar pravac za budućnost!”, kazao je Verner Bauman, predsednik Upravnog odbora, u sredu na Konferenciji o finansijskim vestima u Leverkuzenu. Prodaja na nivou grupe i zarada porasle su u 2018. godini. Prilagođene stranim valutama i rebalansu portfolija, divizije Crop Science i Pharmaceuticals zabeležile su veću prodaju u odnosu na prethodnu godinu, dok je prodaja divizije Consumer Health na istom nivou kao i prethodne godine. Bayer je potvrdio Projekciju rezultata Grupe za 2019. godinu i ciljeve za 2022. godinu.

,,Tokom proteklih godina sistematski smo se razvili u „life science“ kompaniju, koja je jasno usklađena sa glavnim trendovima u zdravstvu i poljoprivredi i ujedinjena pod jakim krovnim brendom Bayer”, kazao je Bauman. ,,Akvizicija u poljoprivredi nas je dovela do pozicije broj jedan na ovom tržištu. Integracija ove dve kompanije počela je veoma uspešno.”

Još jedan važan korak koji je učinjen prošle godine bila je odluka, objavljena krajem novembra, da se kompanija ojača kroz niz mera u okviru portfolija i efikasnosti, kao i strukturnih mera. ,,To će nas učiniti fokusiranijim, efikasnijim, agilnijim i konkurentnijim”, rekao je Bauman. Mere u okviru portfolija naročito uključuju odluku o izlasku iz poslovne jedinice Animal Health i brendova divizije Consumer Health Coppertone™ i Dr. Scholl's™. Bayer takođe planira da proda svoj 60-postotni udeo koji ima u nemačkoj kompaniji za pružanje usluga Currenta.

,,U 2018. godini, ponovo smo uspeli da povećamo prodaju i zaradu, uprkos tome što smo se suočili sa izazovnim tržišnim i valutnim okruženjem”, kazao je Bauman. Prodaja na nivou grupe porasla je za 4,5 odsto (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) na 39,586 milijardi evra. Na osnovu izveštaja, prodaja je porasla za 13,1 odsto. EBITDA pre odbitka posebnih stavki porastao je za 2,8 odsto na 9,547 milijardi evra, mada je negativan efekat kursnih razlika smanjio zaradu kompanije Bayer pre akvizicije za 457 miliona evra. Dobit pre odbitka kamata i poreza (EBIT) je pala za 33,7 odsto na 3,914 milijardi evra nakon posebnih troškova u iznosu od 2,566 milijardi evra (2017: 1,227 milijardi evra). To je uglavnom rezultat gubitaka nastalih zbog smanjenja vrednosti valute (oko 3,3 milijarde evra) ili zbog posebnih troškova u vezi sa stečenim poslovnim jedinicama (oko 2,0 milijarde evra). Ti troškovi su delimično nadoknađeni jednokratnom posebnom dobiti od prodaje poslovnih jedinica koja iznosi oko 4,1 milijardu evra.

Neto prihodi su opali za 76,9 odsto na 1,695 milijardi evra, delom zbog iznosa iz prethodne godine koji je uključivao dobitak u vezi sa dekonsolidacijom divizije Covestro. Osnovna zarada po akciji iz kontinuiranog poslovanja bila je iznad očekivanja, iznosila je 5,94 evra (minus 10,5 odsto). Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je promena portfolija i finansijskih aktivnosti, kao i troškova finansiranja akvizicije kompanije Monsanto nasuprot doprinosu zarade iz stečenog poslovanja, koja je bila manja zbog sezonskih razloga. Pored toga, broj akcija kompanije Bayer značajno je porastao kao rezultat mera učešća u kapitalu koje su implementirane u drugom kvartalu 2018. godine.

Slobodan novčani tok povećao se za 17,4 odsto na 4,652 milijarde evra. Neto finansijski dug porastao je za oko 32 milijarde evra na godišnjem nivou, 31. decembra 2018. godine iznosio je 35,679 milijardi evra. ,,Nakon povećanja usled akvizicije kompanije Monsanto, zadovoljstvo nam je što smo već smanjili naš dug, brže nego što se očekivalo”, kazao je glavni finansijski direktor Volfgang Nikl.

Bayer potvrđuje kratkoročne i srednjoročne ciljeve rasta

Bayer je potvrdio prognoze za 2019. godinu i srednjoročne ciljeve za 2022. godinu koje je predstavio na svom Danu tržišta kapitala 5. decembra 2018. godine. Za 2019. godinu, kompanija očekuje da će prodaja iznositi oko 46 milijardi evra. To odgovara povećanju od oko 4 odsto prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija). Bayer namerava da poveća maržu EBITDA pre odbitka posebnih stavki na oko 12,2 milijarde evra (prilagođeno stranim valutama), a predviđa se i povećanje osnovne zarade po akciji na otprilike 6,80 evra (prilagođeno stranim valutama). Ovi ciljevi ne uzimaju u obzir promene u deviznim kursevima niti planove za izlazak iz poslovne jedinice Animal Health, prodaju brendova divizije Consumer Health Coppertone™ i Dr. Scholl™, te prodaju 60-postotnog udela koji ima u nemačkoj kompaniji za pružanje usluga Currenta.

Za Crop Science, Bayer predviđa povećanje prodaje u 2019. godini za oko 4 odsto (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) i predviđa maržu EBITDA pre odbitka posebnih stavki od približno 25 odsto. Za Pharmaceuticals, Bayer očekuje porast prodaje za oko 4 odsto prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) i predviđa da će se marža pre odbitka posebnih stavki povećati na oko 34 odsto. Za Consumer Health, kompanija ima za cilj da poveća prodaju za oko 1 odsto (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) i da postigne maržu EBITDA pre odbitka posebnih stavki od oko 21 odsto. Za Animal Health, Bayer takođe očekuje povećanje prodaje za oko 4 odsto (prilagođen za efekte stranih valuta i portfolija) i ima za cilj da dostigne maržu EBITDA pre odbitka posebnih stavki od oko 24 odsto. Izeštaj u celosti možete pročitati OVDE.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti
Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.