15.07.2016

Bayer povećava ponudu za Monsanto i nudi jamstvo u vezi sa finansiranjem i regulatornim pitanjima

  • Gotovinska ponuda za Monsanto od 1. jula podignuta je na 125 američkih dolara po deonici nakon što su u poverljivim razgovorima dobijene dodatne informacije.
  • Bayer je pružio sveobuhvatan odgovor na  pitanja Monsanta u vezi sa finansiranjem transakcije.
  • Pored mogućih obaveza prema regulatornim vlastima, Bayer je ponudio 1,5 milijardi američkih dolara kao nadoknadu u slučaju neuspeha dogovora zbog antimonopolskih ograničenja pa je na taj način pružio dodatnu potvrdu svoje vere u uspešnost sklapanja dogovora.
  • Revidirana ponuda zadržava izuzetan potencijal vrednosti za deoničare Bayera.
  • Bayer ostaje u celosti posvećen završetku ove transakcije.


Leverkuzen, 14. jula 2016. – TTokom proteklih nekoliko nedelja Bayer je vodio poverljive razgovore sa kompanijom Monsanto. Nakon dodatnih informacija, Bayer je povećao svoju, u celini gotovinsku, ponudu deoničarima Monsanta sa 122 dolara na 125 američkih dolara po deonici, i to usmeno 1. jula, a potom je u ažuriranom predlogu predao ponudu Monsantu 9. Jula. Osim navedenog, Bayer se celovito bavio pitanjima Monsanta u vezi sa finansiranjem i regulatornim pitanjima, i kompanija je spremna, bude li potrebno, da izvrši određene obaveze prema regulatornim vlastima, kako bi se predloženo pripajanje kompanije Monsanto uspešno završilo.
Bayer je ponovo potvrdio da ponuda obezbeđuje jemstvo transakcije i da nije podložna nikakvim uslovima finansiranja. Ugovor o sindiciranom kreditu koji je dovoljan za celokupno finansiranje transakcije gotov je i spreman za potpisivanje od strane pet banaka (BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan).
Bayer je i dalje siguran u mogućnost blagovremenog dobijanja svih potrebnih regulatornih odobrenja s obzirom na to da se kompanije dopunjuju u geografskoj prisutnosti i paleti proizvoda. Uz određene obaveze prema regulatornim vlastima, ukoliko bude potrebno, Bayer je ponudio 1,5 milijardi američkih dolara kao nadoknadu u slučaju neuspeha dogovora zbog antimonopolskih ograničenja čime je potvrdio svoje uverenje u uspešan ishod sklapanja dogovora.
„Sigurni smo da je ova transakcija najbolja prilika za deoničare kompanije Monsanto i garantuje vrlo atraktivnu, neposrednu i sigurnu vrednost. Bayer je u potpunosti posvećen ostvarenju ove transakcije,“ rekao je Verner Bauman, izvršni direktor kompanije Bayer AG.
Bayer veruje da njegova ponuda obuhvata celokupnu vrednost Monsanta i time deli prednosti sinergije koju bi ta saradnja stvorila. Revidirana ponuda predstavlja premiju od 40 % u odnosu na završnu cenu deonica Monsanta 9. jula 2016. godine.
Posebni uslovi bilo kakvog konačnog ugovora o transakciji podložni su konačnom odobrenju Nadzornog odbora kompanije Bayer.

Za više informacija posetite: www.advancingtogether.com

Bayer: Science For A Better Life
Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblasti- Life Science (nauka o životu). Shodno tome, Bayer deluje u sferi brige o zdravlju kao i  u oblasti poljoprivrede. Proizvodi i usluge kompanije Bayer osmišljeni su da pomognu ljudima kroz poboljšanje kvaliteta života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvara i uvećava vrednost kroz inovaciju, rast i prepoznavanje novih mogućnosti za ostvarivanje uspešnog poslovanja. Bayer je kompanija posvećena principima održivog razvoja, i kao korportivni građanin predana je svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 115.200 zaposlenih i promet od 46,8 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, a troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijardi evra. U date iznose su uključena i izdvajanja za poslovanje sa visoko-tehnološkim polimerima, čija je ponuda dana 6. oktobra 2015. godine, na berzi zavedena pod okriljem nezavisne kompanija koja nosi naziv Covestro. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Izjave koje se odnose na budućnost
Ovo saopštenje može da sadrži izjave za javnost zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama rukovodstva kompanije Bayer. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu dovesti do materijalnih razlika između stvarnih i budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i ovde datih procena. Ovi faktori uključuju i one koji su razmatrani u javnim izveštajima kompanije Bayer, a koji su dostupni na internet sajtu kompanije Bayer www.Bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost da ažurira ove izjave za javnost ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojnim tokovima.

Dodatne informacije
Ovo saopštenje se odnosi na predloženu ponudu kompanije Bayer Aktiengesellschaft ili njenih podružnica (Kompanija „Bayer), za kupovinu svih akcija u opticaju iz paketa običnih akcija, nominalne vrednosti od 0,01 dolara po akciji, kompanije Monsanto, korporacije iz Delavera (Kompanija Monsanto). Ovo saopštenje nije ni ponuda za kupovinu niti traženje ponude za prodaju akcija kompanije Monsanto. Ovim nije otpočela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto. Kada bude počela tenderska ponuda za akcije kompanije Monsanto, kompanija Bayer će podneti materijale za tendersku ponudu (uključujući i Ponudu za kupovinu, povezano Propratno pismo i određene druge dokumente koji se odnose na ponudu) Komisiji za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje (SEC) u vezi sa konkretnom tenderskom ponudom. Svi konačni dokumenti koji se odnose na tendersku ponudu biće poslati akcionarima kompanije Monsanto. AKCIONARI KOMPANIJE MONSANTO SE POZIVAJU DA PROČITAJU MATERIJALE U SKLOPU TENDERSKE PONUDE KADA POSTANU DOSTUPNI, JER ĆE ONI SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE O TENDERSKOJ PONUDI KOJE AKCIONARI TREBA DA UZMU U OBZIR PRE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE O PONUDI SVOJIH AKCIJA. Akcionari kompanije Monsanto moći će da dobiju besplatne kopije ovih dokumenata (ako i kada je to moguće), kao i drugu dokumentaciju koju kompanija Bayer podnese KHVBP putem internet sajta koji “SEC” održava na stranici www.sec.gov.