28.01.2019
CDP objavio najnovije rangiranje kompanija u vezi sa klimom i vodnim resursima:

Bayer potvrdio vodeću međunarodnu poziciju kao održiva kompanija u oblastima očuvanja klime i upravljanja vodnim resursima

Član Upravnog odbora, dr Klusik rekao je: „Nastavićemo da dajemo pozitivan doprinos očuvanju klime i vodnih resursa“ / Danas mnogi investitori koriste rejting organizacije CDP kao pomoć prilikom donošenja odluka o investicijama

Leverkuzen, 22. januar 2019. godine – Ugledna organizacija za rejting kompanija CDP (Carbon Disclosure Project) još jednom je visoko rangirala Bayer, kao jednu od vodećih međunarodnih kompanija u smislu održivosti njenih strategija za očuvanje klime i upravljanje vodnim resursima. Komparativna studija ove organizacije obuhvatila je oko 2.400 kompanija širom sveta, pri čemu je CDP svoj strateški pristup fokusirao na izazove klimatskih promena i najdragoceniji prirodni resurs: vodu.

Kompaniji Bayer dodeljena je liderska pozicija  i najviša moguća ocena „A“ i u oblasti očuvanja klime i na polju održivog upravljanja vodnim resursima. Kompanija je ovim potvrdila najviše pozicije u obe kategorije,  koje je zauzimala i prethodnih godina. CDP prikuplja i vrši procenu najsveobuhvatnijih javno dostupnih podataka o kompanijama na svetu, i to na polju ove dve izuzetno značajne oblasti održivosti.

„Veoma smo zadovoljni što smo još jednom dobili priznanje CDP-a“, izjavio je dr Hartmut Klusik, član Upravnog odbora kompanije Bayer AG, koji je zadužen za ljudske resurse, tehnologiju i održivost. „Klima i vodni resursi su za nas dve ključne oblasti održivog korporativnog upravljanja. Nastavićemo da dajemo pozitivan doprinos očuvanju klime i vodnih resursa, i da se suočavamo sa posledicama klimatskih promena, među kojima je i nestašica vode u pojedinim delovima sveta“, dodao je.

Bayer kontinuirano radi na smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Strategije koje se za ovo primenjuju su optimizovanje energetske efikasnosti, procesne inovacije i sve efikasnija upotreba vode u sopstvenim proizvodnim procesima. Kao Life Science kompanija, Bayer takođe promoviše štedljivo korišćenje prirodnih resursa duž celog lanca vrednosti. Inovativna rešenja u oblasti poljoprivrede su samo jedan od primera. Između ostalog, kompanija Bayer nastoji da sistemski iskoristi prilike koje pruža digitalizacija, što omogućava precizno korišćenje resursa za potrebe održive poljoprivrede.

Neprofitna organizacija CDP svake godine sačinjava izveštaje u kojima vrši procene podataka kompanija koji se odnose na klimu i vodne resurse, u ime više od 650 institucionalnih investitora. Kako CDP navodi, investitori ove informacije koriste kao pomoć prilikom donošenja odluka o investicijama.

Više informacija možete pronaći OVDE.

O kompaniji Bayer

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2017. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,4 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijardi evra.  Za više informacija, posetite www.bayer.com

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.