19.05.2016

Bayer potvrdio preliminarne razgovore u vezi sa preuzimanjem Monsanta

Levekuzen, 19.maj- Izvršni direktori Bayera i Monsanta nedavno su se sastali kako bi razgovarali o mogućem preuzimanju kompanije Monsanto.

Pomenuto pripajanje ojačalo bi Bayer kao globalnu, inovativnu Life Science kompaniju u njenim ključnim segmentima i stvorilo vodeće integrisano poslovanje u oblasti poljoprivrede.
Ova objava sledi  izjavu Monsanta u vezi sa ponudom Bayera. Dalje informacije će biti naknadno objavljivane.

Bayer: Science For A Better Life

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblasti- Life Science (nauka o životu). Shodno tome, Bayer deluje u sferi brige o zdravlju kao i u oblasti poljoprivrede. Proizvodi i usluge kompanije Bayer osmišljeni su da pomognu ljudima kroz poboljšanje kvaliteta života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvara i uvećava vrednost kroz inovaciju, rast i prepoznavanje novih mogućnosti za ostvarivanje uspešnog poslovanja. Bayer je kompanija posvećena principima održivog razvoja i kao korportivni građanin predana je svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 115.200 zaposlenih i promet od 46,8 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, a troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijardi evra. U date iznose su uključena i izdvajanja za poslovanje sa visoko-tehnološkim polimerima, čija je ponuda dana 6. oktobra 2015. godine, na berzi zavedena pod okriljem nezavisne kompanija koja nosi naziv Covestro. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Izjave koje se odnose na budućnost

Ovo saopštenje može da sadrži izjave za javnost zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama rukovodstva kompanije Bayer. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu dovesti do materijalnih razlika između stvarnih i budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije i ovde datih procena. Ovi faktori uključuju i one koji su razmatrani u javnim izveštajima kompanije Bayer, a koji su dostupni na internet sajtu kompanije Bayer www.Bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost da ažurira ove izjave za javnost ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojnim tokovima.