29.10.2015

Bayer pokazuje snažan rast prihoda

Leverkuzen - Kompanija Bayer Group je u trećem kvartalu 2015. godine ostvarila dalji strateški napredak i pokazala snažan rast prihoda. „Pre nekoliko nedelja objavili smo promene u našoj organizacionoj strukturi. Nova organizacija ima za cilj da podrži našu strategiju u okviru koje je planirano dostizanje liderske pozicije kompanije u sferi Life Science nauka, i dalje unapredjenje našeg položaja u odnosu na konkurente“, izjavio je predsednik upravnog odbora kompanije Bayer dr. Marijn Dekers, u četvrtak kada je objavljen privremeni izveštaj.

Dekers je izjavio da je delimično odvajanje jedinice MaterialScience kompletirano i da je kompanija sada prisutna na berzi pod nazivom- Covestro. Kompanija Bayer trenutno ima 69 procenata udela u kompaniji Covestro AG, koja je, prema tome, uključena u konsolidovane finansijske izveštaje Bayera kao punopravna konsolidovana kompanija.

U trećem kvartalu 2015. godine kompanija Bayer zabeležila je rast prodaje na osnovu korekcija valute i portfolija i prikazala snažan rast prihoda od 28 procenata. Divizija HealthCare još jednom je profitirala iz pozitivnog razvoja poslovanja sa farmaceutskim proizvodima nedavno puštenim na tržište, kao i zbog povećane prodaje (korekcija valute i portfolija) u svim Consumer Health divizijama. Prihod kompanije HealthCare takođe  znatno je porastao. Nasuprot slabijem tržišnom okruženju, prodaja u diviziji CropScience porasla je (korekcija valute i portfolija) u odnosu na povoljan period prethodne godine. Prihod je povećan zbog efekata valute. Kompanija Covestro je ponovo znatno uvećala prihod, uglavnom kao rezultat nižih troškova sirovina, dok je prodaja, prema predviđenim naznakama, opala. „Potvrđujemo predviđanja naše Grupe za 2015. godinu“, rekao je Dekers.

Prodaja u okviru kompanije Bayer Group porasla je za 10,7 procenata (korekcija valute i portfolija 1,9%) u trećem kvartalu na 11.036 miliona evra (treći kvartal 2014: 9.967 miliona evra). EBITDA pre odbijanja posebnih stavki povećana je za značajnih 27,6 procenata na 2.523 miliona evra (treći kvartal 2014: 1.977 miliona evra). Dobar trend prodaje praćen je većim troškovima za istraživanje, razvoj i prodaju. Pozitivni valutni efekti su povećali prihod za oko 170 miliona evra. EBITDA je, takođe, porasla za značajnih 16,3 procenata na 1.565 miliona evra (treći kvartal 2014: 1.346 miliona evra), odražavajući posebne stavke od minus 240 miliona evra (treći kvartal 2014: plus 45 miliona evra). One su uglavnom sadržale troškove u vezi sa delimičnim odvajanjem i izlaskom kompanije Covestro na berzu i troškove integracije stečenih kompanija. Neto prihod je porastao za 20,9 procenata na 999 miliona evra (treći kvartal 2014: 826 miliona evra), dok je osnovna zarada po akciji za stalno poslovanje porasla za 28 procenata na 1,69 evra (treći kvartal 2014: 1,32 evra).

Bruto prihod od stalnog poslovanja opao je za 2,7 procenata na 1.427 miliona evra (treći kvartal 2014: 1.466 miliona evra). Porast prihoda je bio delom ublažen dodatnim poreskim troškovima vezanim za delimično odvajanje kompanije Covestro. Neto prihod (ukupan) je porastao za 28,3 procenta na 2.330 miliona evra (treći kvartal 2014: 1.816 miliona evra), što je uglavnom posledica smanjenja protoka gotovine koja je vezana za drugi obrtni kapital. Neto finansijski dug smanjen je od 21,1 milijardu evra 30. juna 2015. na 19,3 milijardi evra 30. septembra 2015, uglavnom zahvaljujući gotovinskim prilivima od operativnih aktivnosti.

Vise o ovoj vesti mozete procitati ovde http://www.news.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/A6D87AC4FA4EFAC8C1257EEC0051650C