20.06.2019

Bayer podiže nivo transparentnosti, održivosti i angažovanja

· Svojim rešenjima kompanija ima za cilj da smanji uticaj na životnu sredinu za 30 procenata
· Približno 5 milijardi evra biće uloženo u dodatne metode za borbu protiv korova tokom sledeće decenije
· Poziv naučnicima, novinarima i predstavnicima NVO da učestvuju u stručnoj pripremi za predstojeći proces re-registracije glifosata u EU
· Proizvodi za zaštitu bilja prodavaće se u zemljama u razvoju samo ako, osim lokalnih propisa, ispunjavaju i standarde vodećih regulatornih tela

Leverkuzen, 14. jun 2019. godine – Bayer povećava transparentnost, održivost i angažovanost, što odražava povećanu odgovornost i potencijal kompanije kao novog lidera u oblasti poljoprivrede. „"Integracija preuzetog poslovanja u sektoru poljoprivrede napreduje dobro i sada počinjemo da sprovodimo niz mera kojima ćemo podstaći transparentnost i održivost u celokupnom poslovanju“, rekao je u petak Verner Bauman, predsednik Upravnog odbora kompanije Bayer AG. Nove mere usmerene su na pitanja i zabrinutosti u vezi sa ulogom kompanije u poljoprivrednom sektoru, koja su postala aktuelna u godini nakon akvizicije Monsanta. „Nastavićemo da podižemo postavljeni standard, motivisani  težnjom za stvaranjem uslova za bolji život ove generacije i generacija koje dolaze.“

Inovacije će dovesti do smanjenja potrošnje prirodnih resursa (ekološkog otiska) koja se odnosi na portfolio proizvoda kompanije Bayer koji se primenjuju u poljoprivredi. Svojim rešenjima, razvojem novih tehnologija, smanjivanjem  količine primenjenih sredstava za zaštitu bilja i obezbeđivanjem preciznije primene, kompanija ima za cilj da smanji uticaj na životnu sredinu za 30 procenata do 2030. godine. Ove mere će pomoći u obnavljanju i održavanju biodiverziteta, borbi protiv klimatskih promena i postizanju najefikasnije upotrebe prirodnih resursa.

Kompanija će svoj napredak meriti upoređivanjem Koeficijenta uticaja na životnu sredinu (EIQ) sa postojećim tržišnim standardima. EIQ je ustanovljen poslednje decenije XX veka veka na univerzitetu Kornel (SAD) i izražava odnos količine primenjenih sredstava za zaštitu bilja i toksičnosti, pa samim tim predstavlja značajniji sistem merenja u poređenju sa onim kada se meri samo  količina primenjenih sredstava. Bayer će pokušati da kontinuirano  unapređuje EIQ svojih proizvoda za zaštitu bilja, tako što će širom sveta ulagati u nova rešenja u pogledu semena i njegovih genetskih osobina, digitalnom poljoprivredom, biološkim sredstvima i novim proizvodima koje karkateriše smanjena količina primene i ostataka. Osim toga, kompanija će pozvati stručnjake i zainteresovane strane da učestvuju u Savetu za održivost kompanije Bayer.


Iako će glifosat i dalje imati značajnu ulogu u poljoprivredi i portfoliju kompanije Bayer, kompanija želi da ponudi više izbora poljoprivrednicima i uložiće približno 5 milijardi evra u dodatne metode za borbu protiv korova u sledećih 10 godina. Ova investicija u istraživanje i razvoj usmerena je na poboljšano razumevanje mehanizama rezistentnosti, otkrivanje i razvoj novih načina delovanja, dalji razvoj specijalizovanih rešenja za Integralno suzbijanje korova  i razvoj preciznijih preporuka putem digitalnih alata za poljoprivredu. Takođe, kompanija će unaprediti saradnju sa naučnicima širom sveta, kako bi se pomogao razvoj specijalno prilagođenih rešenja za poljoprovrednike na lokalnom nivou.
 
Transparentnost je osnovno načelo  kompanije Bayer. Godine 2017. Bayer je počeo da objavljuje na internetu sve svoje studije u vezi sa bezbednošću proizvoda za zaštitu bilja, kako bi bile dostupne svim zainteresovanim stranama. Od tada je objavljeno stotine istraživanja o gotovo 30 jedinjenja, uključujući i svih 107 studija o glifosatu, koje su u vlasništvu kompanije. U budućnosti, kompanija će pokrenuti program u okviru koga će pozvati naučnike, novinare i predstavnike nevladinih organizacija da učestvuju u naučnoj pripremi za predstojeći proces ponovne registracije glifosata u EU, a koja će početi u toku ove godine.

Pored toga, kompanija će primeniti dosledne bezbednosne standarde na sve svoje proizvode – čak i kada to podrazumeva poštovanje i drugih, a ne samo lokalnih propisa. Od 2012. godine Bayer je prestao da prodaje sve proizvode koji su svrstani u kategoriju 1 akutne toksičnosti, prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije, bez obzira na to da li su dozvoljeni na konkretnom tržištu. Bayer je u petak najavio da će u zemljama u razvoju prodavati samo one prouzvode koji  ispunjavaju bezbednosne standarde lokalnog tržišta i bezbednosne standarde većine zemalja sa dobro razvijenim programima,  kojim je regulisana upotreba proizvoda za zaštitu bilja.

U predstojećim mesecima, kompanija će unaprediti svoju politiku angažovanja na kojoj se temelji njena celokupna interakcija sa naučnicima, novinarima, zakonodavcima i političkom sferom u pogledu transparentnosti, integriteta i poštovanja.

Više informacija na www.bayer.com/commitments.

O kompaniji Bayer

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da kroz inovaciju stvori novu vrednost, omogući rast i mogućnost ostvarivanja profita. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2018. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 117,000 zaposlenih i promet od 39,6 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, troškovi istraživanja i razvoja 5,2 milijardi evra.  Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.