23.05.2016

Bayer kroz preuzimanje Monsanta, gradi vodeću kompaniju u oblasti poljoprivrede.

Inovativna i integrisana rešenja za sledeću generaciju razvoja poljoprivrede:

Bayer kroz preuzimanje Monsanta, gradi vodeću kompaniju u oblasti poljoprivrede.

Gotovinska ponuda od 122 dolara po akciji, po kojoj je vrednost kompanije Monsanto 62 milijarde dolara, predstavlja direktno ostvarivu, sigurnu vrednost i značajna je premija za akcionare kompanije Monsanto. Ova akvizicija za cilj ima stvaranje vodeće integrisane poljoprivredne kompanije sa širokom paletom proizvoda i izuzetnim sistemom istraživanja i razvoja koji donosi vredna i inovativna rešenja poljoprivrednicima. Ishod pomenutog preuzimanja nagoveštava fascinantan potencijal za uvećanje vrednosti uz konstantan rast zarade po akciji na nivou srednjeg jednocifrenog procenta u prvoj godini nakon zatvaranja, i dvocifrenog procenta nakon toga. Očekivana je ukupna sinergija od oko 1,5 milijardi dolara nakon tri godine, uz dodatne integrisane dobrobiti od ponude u narednim godinama. Snažno generisanje slobodnog gotovinskog toka omogućiće brzo smanjenje nivoa zaduženosti nakon preuzimanja.

Akvizicija Monsanta učvrstiće kompaniju Bayer u svim segmentima delovanja, na vodećoj poziciji globalne, inovacijama posvećene Life Science kompanije.

 

Leverkuzen, 23. maj 2016. – Kao odgovor na dodatne tržišne spekulacije i pitanja interesnih grupa, kompanija, Bayer javno obelodanjuje sadržaj svoje privatne ponude za preuzimanje kompanije Monsanto. Kompanija Bayer dala je gotovinsku ponudu za preuzimanje svih izdatih akcija i akcija u opticaju iz paketa običnih akcija kompanije Monsanto po ceni od 122 dolara po akciji, ili u ukupnoj vrednosti od 62 milijardi dolara. Ova ponuda, izdata na osnovu pisanog predloga kompanije Bayer kompaniji Monsanto od 10. maja 2016. godine, predstavlja značajnu premiju od:

-  37 odsto na cenu akcija kompanije Monsanto na zatvaranju od 89,03 dolara od 9. maja 2016. godine
-  36 odsto na prosečnu ponderisanu cenu akcija u poslednja tri meseca
-  33 odsto na prosečnu ponderisanu cenu akcija u poslednjih šest meseci
-  Pokazatelj EBITDA u poslednjih 12 meseci uvećan je 15,8 puta od 29. februara 2016. godine

Preuzimanje kompanije Monsanto nameće se kao pravi potez u nameri da se očuva pozicija lidera u oblasti poljoprivrede, i dodatno ojača Bayer kao Life Science kompanija. Pored navedenog, ova akvizicija osnažiće poziciju Bayera na polju dugoročnog rasta. Od ove kombinacije se očekuje da akcionarima kompanije Bayer donese rast zarade po akciji na nivou srednjeg jednocifrenog procenta u prvoj godini nakon zatvaranja, i dvocifrenog procenta nakon toga. U početku, kompanija Bayer očekuje godišnji prihod od zarada od ukupne sinergije od oko 1,5 milijardi dolara posle tri godine, plus dodatne integrisane benefite od ponude u narednim godinama.

„Oduvek smo poštovali poslovanje kompanije Monsanto i delili njihovu viziju stvaranja integrisane kompanije za koju verujemo da je u stanju da generiše znatnu vrednost za akcionare obe kompanije“, rekao je Verner Bauman, generalni direktor kompanije Bayer AG. „Zajedno bismo izvukli korist od pojedninačnih stručnosti obe kompanije kako bismo stvorili vodećeg igrača u oblasti poljoprivrede sa izuzetnim mogućnostima za inovacije koje će koristiti poljoprivrednicima, potrošačima, našim zaposlenima i zajednici u kojoj poslujemo“.

Ova transakcija okupila bi vodeće platforme, Seeds & Traits (Semena i karakteristike semena), Crop Protection (Zaštita bilja), Biologics i Digital Farming pod jednim krovom. Konkretno, kombinovana kompanija imala bi koristi od vodeće pozicije Monsanta u okviru platforme Seeds & Traits i široke proizvodne linije kompanije Bayer u okviru platforme Crop Protection, u pogledu sveobuhvatnog spektra indikacija i zaštite biljaka. Kombinacija bi takođe bila zaista komplementarna sa geografske tačke gledišta, s obzirom na znatno proširenje dugoročnog prisustva kompanije Bayer u Severnoj i Južnoj Americi, i njenu poziciju u Evropi i Aziji, odnosno Pacifiku. Kupci obe kompanije bi imale koristi od širokog portfolija proizvoda i razgranatog sistema istraživanja i razvoja.

„Kompanija Bayer posvećena je pružanju mogućnosti poljoprivrednicima da održivo  proizvode bezbednu i pristupačnu hranu namenjenu prehrani sve brojnije svetske populacije“, rekao je Lajam Kondon, član Upravnog odbora kompanije Bayer AG i rukovodilac divizije Crop Science. „Suočeni smo sa složenim izazovima poslovanja u svetu ograničenih resursa, sa sve većim klimatskim nestabilnostima; postoji jasna potreba za inovativnim rešenjima koja će unaprediti sledeću generaciju poljoprivrede. Pružajući podršku poljoprivrednicima svih veličina na svim kontinentima, kombinovana kompanija pozicioniraće se kao poželjan partner za istinski integrisana, superiorna rešenja.“

U sklopu predložene transakcije, kombinovana kompanija bi obezbedila atraktivne mogućnosti zaposlenima u obe pojedinačne kompanije, uz organizovanje globalnog komercijalnog sedišta platforme Seeds & Traits u Severnoj Americi u Sent Luisu u državi Misuri, globalnog sedišta platforme Crop Protection i divizije Crop Science u Monhajmu u Nemačkoj, i važno prisustvo u Duramu u Severnoj Karolini, kao i na mnogim drugim lokacijama širom SAD i sveta. Platforma kombinovane kompanije, Digital Farming, bila bi u blizini San Franciska u Kaliforniji.

Kompanija Bayer je na osnovu, dosadašnjih razgovora sa finansijerima na visokom nivou, sigurna u svoju sposobnost da finansira transakciju uz podršku svojih banaka, BofA Merrill Lynch i Credit Suisse. Ponuda nije predmet posebnih uslova finansiranja. Kompanija Bayer namerava da finansira transakciju kombinacijom duga i direktnog kapitala. Očekivani kapital predstavlja oko 25 odsto vrednosti kompanije u transakciji, za koju se očekuje da bude podignuta prvenstveno kroz ponude prava.

Snažno generisanje novčanih tokova kombinovane kompanije, kao i evidencija kompanije Bayer o disciplinovanom smanjenju nivoa zaduženosti nakon velikih akvizicija, omogućila bi brzo smanjenje duga nakon preuzimanja. Pomenuto je u skladu sa ciljem kompanije Bayer u pogledu procene investicije odmah nakon zatvaranja transakcije i dugoročnom posvećenošću kompanije, održavanju „A“ kategorije kreditnog rejtinga. Kompanija Bayer ima uspešnu istoriju rada sa organima državnih vlasti na globalnom nivou u cilju obezbeđivanja neophodnih zakonskih odobrenja i ima veliko iskustvo u integrisanim preuzimanjima iz poslovne, geografske i kulturne perspektive.

Upravni i nadzorni odbor kompanije Bayer jednoglasno su usvojili predlog i u potpunosti su posvećeni realizaciji transakcije. Kompanija Bayer je spremna da odmah nastavi sa detaljnom proverom poslovanja, pregovorima i brzim zaključivanjem dogovora o transakciji. Transakcija će biti predmet uobičajenih uslova zatvaranja.

BofA Merrill Lynch i Credit Suisse biće glavni finansijski savetnici kompanije Bayer i pružiće podršku u finansiranju transakcije; kompanija Rothschild zadržana je kao dodatni finansijski savetnik. Pravni savetnici kompanije Bayer su Sullivan & Cromwell LLP (spajanje i akvizicije) i Allen & Overy LLP (finansiranje).

Bayer: Science For A Better Life

Bayer: Nauka za bolji život

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblasti- Life Science (nauka o životu). Shodno tome, Bayer deluje u sferi brige o zdravlju kao i u oblasti poljoprivrede. Proizvodi i usluge kompanije Bayer osmišljeni su da pomognu ljudima kroz poboljšanje kvaliteta života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvara i uvećava vrednost kroz inovaciju, rast i prepoznavanje novih mogućnosti za ostvarivanje uspešnog poslovanja. Bayer je kompanija posvećena principima održivog razvoja i kao korportivni građanin predana je svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 115.200 zaposlenih i promet od 46,8 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, a troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijardi evra. U date iznose su uključena i izdvajanja za poslovanje sa visoko-tehnološkim polimerima, čija je ponuda dana 6. oktobra 2015. godine, na berzi zavedena pod okriljem nezavisne kompanija koja nosi naziv Covestro. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

U nastavku pogledajte privatno pismo kompanije Bayer kompaniji Monsanto od 10. maja 2016. godine.

10. maj 2016.

Hju Grant

Predsednik i izvršni direktor

Kompanija Monsanto

800 North Lindbergh Boulevard

Sent Luis, Misuri 63167