Pregled svih vesti

15.01.2016

Dan ratarskih kultura

Kompanija Bayer, nastavljajući tradiciju, i ove godine održala je stručni seminar pod nazivom Dan ratarskih kultura. Glavna tema skupa bila je proizvodnja i zaštita ratarskih kultura.

Saznajte više
16.12.2015

IV Forum o šećernoj repi

Kompanija Bayer organizovala je IV Forum o šećernoj repi u Novom Sadu. Ovom prilikom okupilo se preko 300 učesnika, među kojima su se našli veliki proizvođači šećerne repe i predstavnici značajnih srpskih šećerana, kao i kolege iz stručnih i savetodavnih službi.

Saznajte više
10.11.2015

Stručni seminar iz oblasti tretmana semena u Novom Sadu

Saznajte više
04.11.2015

Bayer vodeća kompanija u očuvanju klime i upravljanju vodenim resursima

U izjavi Mihaela Koniga, člana Upravnog odbora, naznačeno je sledeće: „Efikasna upotreba resursa je kamen temeljac naše strategije održivosti“. Način na koji kompanije koriste vodene resurse postaje sve važniji u našem vremenu. Ocene institucionalnim ulagačima predstavljaju vodič za održiva ulaganja.

Saznajte više
29.10.2015

Bayer pokazuje snažan rast prihoda

Leverkuzen - Kompanija Bayer Group je u trećem kvartalu 2015. godine ostvarila dalji strateški napredak i pokazala snažan rast prihoda. „Pre nekoliko nedelja objavili smo promene u našoj organizacionoj strukturi. Nova organizacija ima za cilj da podrži našu strategiju u okviru koje je planirano dostizanje liderske pozicije kompanije u sferi Life Science nauka, i dalje unapredjenje našeg položaja u odnosu na konkurente“, izjavio je predsednik upravnog odbora kompanije Bayer dr. Marijn Dekers, u četvrtak kada je objavljen privremeni izveštaj.

Saznajte više
21.09.2015

Bayer usklađuje organizaciju sa poslovanjem u području Life Science

Nakon ekonomskog i pravnog odvajanja divizije Covestro, Bayer planira da se uspešno razvija kao kompanija usredsređene na biomedicinske nauke (Life Science). Trenutnu strukturu kompanije i postojeće operativne podgrupe zameniće integrisana organizacija pod okriljem jednog snažnog brenda- Bayer.

Saznajte više
10.09.2015

Uspešno uspostavljanje održivosti

Bayer je još jednom uvršten na Dow Jones listu indeksa održivosti (DJSI World). Time je Bayer postao jedna od malobrojnih kompanija u svetu koja se 16. put uzastopno našla na listi jednog od najvažnijih ispitivača pokazatelja održivosti.

Saznajte više
01.09.2015

Bayer MaterialScience postao Covestro

Mada je kompanija Covestro sada pravno i ekonomski nezavisna, ona ostaje 100% podružnica kompanije Bayer AG. Bayer namerava da izađe na berzu sa deonicama Covestra najkasnije do sredine 2016, kako bi kompanija mogla da se usredsredi isključivo na svoja Life science poslovanja.

Saznajte više
28.08.2015

Održano stručno predavanje o sortimentu i zaštiti semena ozime pšenice

Primenom novih tehnologija povećava se kvalitet, produktivnost i isplativost proizvodnje ozime pšenice.

Saznajte više
01.06.2015

Predstavljen novi naziv kompanije: Bayer MaterialScience će se zvati Covestro

Izlazak na berzu planiran je najkasnije do sredine 2016. godine

Saznajte više