Pregled svih vesti

14.12.2017

Bayer preuzima inicijativu i lidersku poziciju u transparentnosti

Bayer objavio novi sajt o transparentnosti

  • Omogućavanje pristupa bezbednosno-relevantnim izveštajima o zaštiti bilja
  • Podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga sa društvom
  • Podrška vlastima u rešavanju zahteva za pristup podacima
Saznajte više
02.12.2017

CFIUS završio analizu predloženog spajanja Bayer-a i Monsanta

Saznajte više
13.10.2017

Prekretnica za Bayer; kompanija je stupila u završnu fazu planirane akvizicije Monsanta.

Bayer je potpisao ugovor o prodaji poslovanja određenog dela Crop Science podgrupe BASF-u za 5.9 milijardi evra.

  • Transakcija uključuje  globalno poslovanje u vezi sa glufosinat-amonijumom  i određenim tipovima semena.
  • Ukupna vrednost prodaje procenjena je na 1.3 milijarde evra u 2016 godini.
  • Prodaja je ključna za završetak Bayerove akvizicije Monsanta.
  • BASF se obavezuje da će zadržati sve stalno zaposlene radnike najmanje tri godine nakon zaključenja ugovora.
Saznajte više
17.09.2017

Divizija Bayera Crop Science je dobro pozicionirana da ispuni buduće potrošačke, tržišne i društvene potrebe.

Globalno tržište semena i zaštite kultura nastavlja sa rastom/ Očekivana je normalizacija poslovanja u Brazilu tokom 2018. godine / Postignut napredak u planiranom pripajanju Monsanta / Predviđeno zaključenje ugovora početkom 2018. godine / Planirana ulaganja u istraživanje i razvoj od oko jedne milijarde evra tokom 2017. godine / Rad na istraživanju i razvoju donosi poljoprivrednicima novih 15 proizvoda između 2017. i 2020. godine / Snažan fokus na inovacije i održivost / Posvećenost transparentnosti.

Saznajte više
08.09.2017

Stručno predavanje o profesionalnom tretmanu semena i sortimentu ozime pšenice

Kompanije Bayer i KWS organizovale su 8. septembra stručno predavanje o profesionalnom tretmanu semena i sortimentu strnih žita. Kompanije su prikazale konkretne rezultate u oblasti sortimenta i zaštite semena ozime pšenice, i to u smislu povećanja kvaliteta, produktivnosti i isplativosti proizvodnje.

Saznajte više
22.08.2017

Faza II ispitivanja i provere predložene akvizije kompanija Bayer i Monsanto

Bayer nastavlja konstruktivnu saradnju sa Evropskom komisijom

Saznajte više
27.07.2017

Bayer: Učinak grupe jednak prošlogodišnjem, uprkos smanjenjima u diviziji Crop Science

Učinak Bayer Grupe tokom drugog kvartala 2017.godine.

Saznajte više
11.07.2017

Bayer ulaže 92 miliona evra u proizvodni sektor Animal health

Program proširenja lokacije u Kilu, Nemačka, do 2021. godine

Saznajte više
08.06.2017

Dan polja Pančevo

Tradicionalna manifestacija Dan polja održana je u Pančevu, na oglednom polju Instituta Tamiš. Predstavnici kompanije Bayer, ove godine održali su stručne prezentacije pod šatorom na oglednom polju sa temom novih servisa i proizvoda. Štand na Bayerovom Danu polja imala je i firma Livona doo, koja je prezentovala Trimble - GPS opremu namenjenu poljoprivredi. Nakon toga, prisutni su obišli ogledne parcele.

Saznajte više
06.06.2017

Dan polja Zmajevo

Tradicionalna manifestacija Dan polja održana je u Zmajevu, na oglednom polju PSS Vrbas. Predstavnici kompanije Bayer priredili su drugačiji stručni skup: događaj se ove godine sastojao iz stručnih prezentacija pod šatorom na oglednom polju i praktičnog dela u vidu obilaska oglednih parcela.

Saznajte više