Pregled svih vesti

17.10.2018

Bayer na Istočnoevropskoj regionalnoj veterinarskoj konferenciji
Zdravlje kućnih ljubimaca u fokusu

Beograd, 17. oktobar 2018. – Treća po redu Istočnoevropska regionalna veterinarska konferencija okupila je više od 1.300 veterinara male prakse, koji se bave očuvanjem zdravlja kućnih ljubimaca, iz 41 zemlje širom sveta i Evrope. Konferencija je organizovana u Zagrebu početkom oktobra, u cilju edukacije iz oblasti medicinskih i hirurških zahvata u veterinarskoj praksi, uz podršku kompanija među kojima je i Bayer. Posećenost konferencije, koja raste svake godine, govori o trendu porasta brige čoveka o zdravlju kućnih ljubimaca.

Saznajte više
17.10.2018

Otvorena prijava za mlade iz celog sveta za Omladisnki poljoprivredni samit 2019 u Brazilu

  • 100 mladih ljudi zainteresovanih da se bave inovacijama u oblasti poljoprivrede, između 18 i 25 godina, biće izabrani da prisustvuju samitu u Braziliji, u Brazilu, u novembru 2019. godine
  • Kompanija Bayer će sarađivati sa organizacijama Nuffield Brazil and AISEC Brazil povodom Omladinskog poljoprivrednog samita 2019.
  • Prijave su otvorene do 10. januara 2019. godine

Saznajte više
09.10.2018

Značaj lajšmanioze kod pasa kao tema na vodećem dermatološkom kongresu

Bayer vodeći sponzor 30. Evropskog kongresa veterinarske dermatologije (ECVD) / lezije na koži najčešći simptomi u slučaju lajšmanioze kod pasa i svest o kliničkim znacima je od vitalnog značaja za veterinare / Kongres obeležilo predstavljanje nove indikacije preparata Seresto/Foresto za smanjenje rizika od infekcije Leishmania infantum kod pasa i do 8 meseci

Saznajte više
14.09.2018
Drugi kvartal 2018. godine

Bayer okončao najveću akviziciju u svojoj istoriji

Poslovanje kompanije Monsanto obračunato na proporcionalnoj (pro rata) bazi zaključno sa 7. junom / Prodaja na nivou Grupe porasla za 8,5% (strane valute i rebalans portfolija), čime je dostignut iznos od 9.481 milijardi evra / Prihod pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija (EBITDA), pre odbitka posebnih stavki, porastao za 3,9% i bio je na nivou od 2.335 milijardi evra, uprkos nepovoljnim efektima kursnih razlika / Divizija Pharmaceuticals zabeležila veći obim prodaje (strane valute i rebalans portfolija), ali je dobit bila niža – značajan rast investicija u istraživanje i razvoj / Poslovna delatnost divizije Consumer Health ponovo slaba / Divizija Crop Science ostvarila snažan rast prodaje i dobiti nakon slabijeg rezultata tokom istog kvartala prethodne godine / Divizija Animal Health imala bolju prodaju (strane valute i rebalans portfolija) i dobit / Neto prihod iznosi 799 miliona evra / Osnovna dobit po akciji porasla za 1,3% i iznosila je 1,54 evra / Projekcija rezultata Grupe za 2018. godinu potvrđena, uz usaglašavanja usled akvizicije

Saznajte više
23.08.2018

Ispunjeni uslovi za početak integracije kompanije Monsanto

Leverkuzen, 16. avgust 2018. godine – Integracija kompanije Monsanto u Bayer Grupu zvanično može da počne, nakon što je Bayer u četvrtak kompaniji BASF prodao određena poslovanja divizije Crop Science, čiji ukupni obim prodaje iznosi približno 2,2 milijarde evra. Bayer je već 7. juna 2018. godine postao jedini vlasnik kompanije Monsanto.

Saznajte više
15.06.2018

Održan Dan polja integralnog suzbijanja korova

8. jun 2018. - U Banatskom Novom Selu održan je, po prvi put, Dan polja sa glavnom temom integralnog suzbijanja korova. Postavljen je ogled koji će trajati i biti praćen ukupno 3 godine, u sezoni 2018, 2019 i 2020.

Saznajte više
07.06.2018

Bayer zaključuje akviziciju Monsanta

Leverkuzen, 7. jun 2018 – Bayer je uspešno zaključio akviziciju Monsanta u četvrtak. Trgovina akcijama američke kompanije na Njujorškoj berzi više neće biti moguća, budući da je Bayer jedini vlasnik kompanije Monsantno. Akcionari Monsanta dobijaju 128. U.S. dolara po akciji. J.P. Morgan je pomagao Bayer-u u procesu plaćanja kupovne cene za najveću akviziciju u istoriji kompanije. Prema uslovnom odobrenju Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, integracija Monsanta u Bayer može da počne čim se završi prodaja određenih poslovanja BASF-u. Očekuje se da će proces integracije otpočeti za otprilike dva meseca.

Saznajte više
04.06.2018

U Bayeru plan da se akvizicija Monsanta zaključi 7. juna

• Najveća akvizicija u istoriji kompanije, kojom će se udvostručiti obim poslovanja u poljoprivredi • Vodeći „motor“ za inovacije u poljoprivredi sa potvrđenih 2,4 milijarde evra ulaganja u istraživanje i razvoj tokom 2017. godine • Očekuje se da će ova transakcija dodati značajnu vrednost • Bayer unapređuje posvećenost održivosti i angažovanosti svih ključnih javnosti • Ime kompanije ostaje Bayer

Saznajte više
31.05.2018

U fokusu dobra poljoprivredna praksa i adekvatna zaštita useva

Pravilno uzgajanje pšenice, kukuruza i šećerne repe, kao najznačajnijih useva u Srbiji, predstavljeno je danas na poljoprivrednim parcelama, u okviru oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, na tradicionalnoj manifestaciji Dan polja, koja je okupila preko 200 poljoprivrednih proizvođača, u organizaciji kompanije Bayer.

Saznajte više
30.05.2018

Poslovanje Bayer-a i Monsanta biće integrisano odmah nakon prodaje dela poslovanja kompaniji BASF

Leverkuzen, 29. maj 2018. – Kompanija Bayer je u utorak dobila uslovno odobrenje Agencije za zaštitu konkurencije Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država za predloženu akviziciju kompanije Monsanto.

Saznajte više