Pregled svih vesti

24.01.2019
Dan ratarskih kultura

NOVI IZAZOVI U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U SRBIJI

Novi Sad, 18. januar 2019.
Klimatske promene sve više izazivaju stres kod gajenih biljaka, ali i pojavu novih bolesti i štetočina. Pojedini korovi i bolesti razvili su otpornost na preparate koje smo donedavno uspešno koristili u proizvodnji. Već duži period imamo relativno niske otkupne cene najvažnijih žitarica. Ovo su činjenice koje zahtevaju ozbiljan pristup u okviru celokupnog procesa proizvodnje u polju, zaključeno je danas na tradicionalnom skupu kompanije Bayer pod nazivom „Dan ratarskih kultura“, održanom u Novom Sadu, na kojem je prisustvovalo više od 300 poljoprivrednika, agronoma, organizatora proizvodnje i trgovačkih kuća iz cele zemlje.

Saznajte više
30.11.2018
Bayer Grupa preduzima sveobuhvatne mere u okviru portfolija i efikasnosti, kao i strukturne mere

Bayer ojačava fokus na life science poslovanja uz značajno unapređenje produktivnosti i profitabilnosti

  • Grupa planira da izađe iz oblasti poslovanja Animal Health, da proda brendove Coppertone™ i Dr. Scholl’s™ divizije Consumer Health, kao i da proda 60 odsto udela u kompaniji Currenta, koja se bavi pružanjem  usluga
  • Mere za unapređenje efikasnosti i strukturne mere imaju za cilj unapređenje konkurentnosti i generisanje godišnje dobiti od 2,6 milijarde evra od 2022. godine, uključujući i sve dobiti  od očekivanih sinergija proisteklih iz akvizicije Monsanta
  • Deo generisane dobiti će se ponovo uložiti u osnovno poslovanje
  • Očekuju se ukupni jednokratni troškovi 1,7 puta veći od godišnje dobiti
  • Očekuje se da će tokom 2019. godine čista zarada po akciji porasti za oko 1 evro do iznosa od 6,80 evra, sa ciljem od oko 10 evra do 2022. godine.
  • EBITDA marža pre specijalnih stavki određena na iznos preko 30 odsto 2022. godine
  • Očekuje se da će, usled sprovođenja mera za unapređenje efikasnosti i strukturnih mera, doći do ukidanja oko 12.000 od 118.200 radnih mesta širom sveta, od kojih značajan broj u Nemačkoj
Saznajte više
20.11.2018
Agrow Awards: slavimo izuzetnost u oblasti zaštite bilja i sektoru semena

Bayer-ova inicijativa o transparentnosti osvojila nagradu za najbolji program saradnje sa javnošću (Best Public Outreach Program) na Agrow Awards 2018

Monhajm, 15. novembar 2018 –Na 11. ceremoniji dodele nagrada Agrow Awards, održanoj 12. novembra u Londonu, Bayerova inicijativa „Transparency in Crop Science“ dobila je nagradu za najbolji program saradnje sa javnošću (Best Public Outreach Program). Bayer je proglašen za pobednika u konkurenciji od osam finalista koji su ušli u uži krug; u ovoj kategoriji odaje se priznanje za izuzetnost u obaveštavanju javnosti o pogodnostima argohemijskih ili agrobiotehnoloških proizvoda.

Saznajte više
14.11.2018
Treći kvartal 2018

Bayer: dobar učinak u izazovnom okruženju, potvrđena prognoza za Grupu

Prodaja je u celoj Grupi porasla za 1,9 odsto (uz korekcije za valutnu razmenu i rebalans porfolija - Fx & portfolio adj) na iznos od 9,905 milijardi evra / EBITDA pre specijalnih stavki 2,202 milijarde evra na godišnjem nivou / Poslovni učinak u Pharmaceuticals i dalje jak / Povećana prodaja u Consumer Health (Fx & portfolio adj) mada efekti kursnih razlika opterećuju upis prihoda / Crop Science beleži značajan porast prodaje i prihoda zbog akvizicije - uspešan početak procesa integracije / Prodaja i prihodi u Animal Health u padu nakon jakog drugog kvartala / Jednokratni dobitak (pre poreza) 3,9 milijardi evra bruto od prestanka ulaganja / Neto prihod 2,886 milijardi evra / Čista zarada po akciji 1,19 evra / Potvrđena prilagođena prognoza za Grupu za 2018. godinu

Saznajte više
17.10.2018

Bayer na Istočnoevropskoj regionalnoj veterinarskoj konferenciji
Zdravlje kućnih ljubimaca u fokusu

Beograd, 17. oktobar 2018. – Treća po redu Istočnoevropska regionalna veterinarska konferencija okupila je više od 1.300 veterinara male prakse, koji se bave očuvanjem zdravlja kućnih ljubimaca, iz 41 zemlje širom sveta i Evrope. Konferencija je organizovana u Zagrebu početkom oktobra, u cilju edukacije iz oblasti medicinskih i hirurških zahvata u veterinarskoj praksi, uz podršku kompanija među kojima je i Bayer. Posećenost konferencije, koja raste svake godine, govori o trendu porasta brige čoveka o zdravlju kućnih ljubimaca.

Saznajte više
17.10.2018

Otvorena prijava za mlade iz celog sveta za Omladisnki poljoprivredni samit 2019 u Brazilu

  • 100 mladih ljudi zainteresovanih da se bave inovacijama u oblasti poljoprivrede, između 18 i 25 godina, biće izabrani da prisustvuju samitu u Braziliji, u Brazilu, u novembru 2019. godine
  • Kompanija Bayer će sarađivati sa organizacijama Nuffield Brazil and AISEC Brazil povodom Omladinskog poljoprivrednog samita 2019.
  • Prijave su otvorene do 10. januara 2019. godine

Saznajte više
09.10.2018

Značaj lajšmanioze kod pasa kao tema na vodećem dermatološkom kongresu

Bayer vodeći sponzor 30. Evropskog kongresa veterinarske dermatologije (ECVD) / lezije na koži najčešći simptomi u slučaju lajšmanioze kod pasa i svest o kliničkim znacima je od vitalnog značaja za veterinare / Kongres obeležilo predstavljanje nove indikacije preparata Seresto/Foresto za smanjenje rizika od infekcije Leishmania infantum kod pasa i do 8 meseci

Saznajte više
14.09.2018
Drugi kvartal 2018. godine

Bayer okončao najveću akviziciju u svojoj istoriji

Poslovanje kompanije Monsanto obračunato na proporcionalnoj (pro rata) bazi zaključno sa 7. junom / Prodaja na nivou Grupe porasla za 8,5% (strane valute i rebalans portfolija), čime je dostignut iznos od 9.481 milijardi evra / Prihod pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija (EBITDA), pre odbitka posebnih stavki, porastao za 3,9% i bio je na nivou od 2.335 milijardi evra, uprkos nepovoljnim efektima kursnih razlika / Divizija Pharmaceuticals zabeležila veći obim prodaje (strane valute i rebalans portfolija), ali je dobit bila niža – značajan rast investicija u istraživanje i razvoj / Poslovna delatnost divizije Consumer Health ponovo slaba / Divizija Crop Science ostvarila snažan rast prodaje i dobiti nakon slabijeg rezultata tokom istog kvartala prethodne godine / Divizija Animal Health imala bolju prodaju (strane valute i rebalans portfolija) i dobit / Neto prihod iznosi 799 miliona evra / Osnovna dobit po akciji porasla za 1,3% i iznosila je 1,54 evra / Projekcija rezultata Grupe za 2018. godinu potvrđena, uz usaglašavanja usled akvizicije

Saznajte više
23.08.2018

Ispunjeni uslovi za početak integracije kompanije Monsanto

Leverkuzen, 16. avgust 2018. godine – Integracija kompanije Monsanto u Bayer Grupu zvanično može da počne, nakon što je Bayer u četvrtak kompaniji BASF prodao određena poslovanja divizije Crop Science, čiji ukupni obim prodaje iznosi približno 2,2 milijarde evra. Bayer je već 7. juna 2018. godine postao jedini vlasnik kompanije Monsanto.

Saznajte više
15.06.2018

Održan Dan polja integralnog suzbijanja korova

8. jun 2018. - U Banatskom Novom Selu održan je, po prvi put, Dan polja sa glavnom temom integralnog suzbijanja korova. Postavljen je ogled koji će trajati i biti praćen ukupno 3 godine, u sezoni 2018, 2019 i 2020.

Saznajte više