Kontakt za medije

Za sva novinarska pitanja, molimo Vas da se obratite našem sektoru za Korporativne komunikacije

Aleksandra Valenta Pavlović
Brand and Advertising Specialist / Corporate Communications
Tel: +381 11 2070 257
E-mail: aleksandra.valenta@bayer.com