Naša posvećenost

održivom razvoju

održivom razvoju

Za Bayer, održivost znači uspešno predviđanje i kreiranje budućnosti, a kao deo naše korporativne strategije, sastavni je deo naših svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Naše ključne teme

Mi smo „Life Science“kompanija sa više od 150 godina dugom tradicijom i značajnim doprinosima u oblastima očuvanja zdravlja i poljoprivrede. Našim inovacijama, neprekidno doprinosimo pronalaženju novih rešenja za neke od najvećih izazova današnjice.