Za bolji i kvalitetniji život

Izazovi sa kojima se danas društvo suočava nisu se promenili. Oni su se samo uvećali. Starenje i povećanje globalne populacije zahtevaju nova i bolja medicinska dostignuća, kao i veće i pouzdanije izvore hrane.

Naš doprinos kvalitetnijem životu

 

Bayerov poslovni portfolio potpuno je fokusiran na tzv. Life Science i na rešavanje izazova koji se protežu od farmacije (Pharmaceuticals), preko očuvanja zdravlja (Consumer Health), i očuvanja zdravlja životinja (Animal Health), sve do poljoprivrede (Crop Science). Od lekara do veterinara, od poljoprivrednika do potrošača.

Naš tim za istraživanje i razvoj nikad ne odustaje, iako se izazovi, sa kojima se svakodnevno susreće, neprekidno menjaju. Kada je reč o ključnim problemima današnjice, kao prednost koristimo našu rešenost da naučnim pristupom menjamo svet nabolje.