Saradnja sa zdravstvenim radnicima

Kako kompanija Bayer sarađuje sa zdravstvenim radnicima?

Farmaceutske kompanije i zdravstveni radnici sarađuju kroz niz aktivnosti u oblasti predkliničkih i kliničkih istraživanja, kao i u sferi kliničke prakse, u cilju poboljšanja rezultata lečenja.
Zdravstveni radnici koji su u kontaktu sa pacijentima, poseduju direktno iskustvo, stručno znanje i praktično oproban pristup bolestima i njihovom lečenju. Saradnja sa zdravstvenim radnicima doprinosi unapređenju nege pacijenata i pomaže u iznalaženju novih načina da se utiče na krajnji ishod lečenja.

Primer saradnje: Klinička istraživanja – važnost novih lekova.

Kompanija Bayer smatra da udruživanje znanja i stručnosti farmaceutske industrije, zdravstvenih radnika i medicinskih istraživača, doprinosi boljem razumevanju bolesti i pomaže u razvoju novih efikasnijih lekova. Lekari i drugi zdravstveni radnici obavljaju klinička istraživanja u skladu sa protokolom, prema odobrenju nadležnih zdravstvenih regulatornih organa, nadzornih odbora ustanova i etičkih komiteta. Zdravstveni radnici zaduženi su za prikupljanje podataka u kliničkim istraživanjima jer održavaju primarnu vezu sa ispitanicima. Za uloženu stručnost i vreme zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova tokom kliničkih ispitivanja, nužno se javlja potreba za nadoknadom.

Saznajte više o kliničkim istraživanjima više >

Primer saradnje: Podrška edukaciji zdravstvenih radnika.

Kompanija Bayer razvija inovativne lekove. Novi oblici terapije moraju se adekvatno predstaviti i objasniti zdravstvenim radnicima kako bi se osigurala njihova precizna upotreba. Kompanija Bayer podržava edukaciju zdravstvenih radnika kroz organizaciju kongresa i održavanje programa obuke. Bayer zdravstvenim radnicima olakšava pristup najnovijim medicinskim istraživanjima, kako bi oni, na osnovu uvida u njih, mogli da obavešteno propisuju najprimerenije vidove terapije pacijentima. Na pomenut način ispunjavamo svoju obavezu pružanja podrške za pravilnu upotrebu lekova. Naučni događaji i kongresi predstavljaju neke od vidova edukacije lekara.