Transparentnost naknada lekarima

Naknade zdravstvenim radnicima

Kompanija Bayer posvećena je unapređenju transparentnosti svojih finansijskih odnosa sa zdravstvenim radnicima i drži do uverenja da se transparentnim vođenjem poslova jača i održava poverenje u inovativnu farmaceutsku industriju.

Saradnja na polju istraživanja koristi i pacijentima i društvu


Saradnja između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika stvorila je brojne inovativne lekove i poboljšala je kvalitet života obolelih. Kompanija Bayer veruje da saradnja sa zdravstvenim radnicima, i njihova kontinuirana edukacija, predstavlja osnovu za postizanje boljih rezultata u lečenju obolelih.


Odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika detaljno je regulisan


U saradnji sa zdravstvenim radnicima, Bayer poštuje važeće zakone i propise koji jasno određuju odnos između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, npr. zakone u oblasti zdravstva i industrijske kodekse. Pored toga, navedena pravila dopunjuju različiti propisi koji se odnose na transparentnost, kao što su Zakon o pristupu informacijama u SAD, Kodeks EFPIA (Evropska federacija farmaceutske industrije) o objavljivanju podataka u Evropi, kao i različiti lokalni pravilnici. Kompanija Bayer u potpunosti poštuje nezavisnost i integritet zdravstvenih radnika.


Primena Kodeksa EFPIA o objavljivanju podataka


Kao članica Evropske federacije farmaceutske industrije (EFPIA), u skladu sa vrednostima naše kompanije, Bayer u potpunosti podržava Kodeks EFPIA o objavljivanju podataka. U skladu sa pomenutim kodeksom, Bayer objavljuje podatke o dodeli naknada zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama na globalnim i lokalnim kompanijskim internet stranicama.


Izveštaj o objavljenim podacima


Saznajte kako prikupljamo i objavljujemo podatke o naknadama zdravstvenim radnicima i pristupite objavljenim podacima.