Karijera

Bayer zasniva svoj poslovni uspeh na visokom stepenu stručnosti i znanja, veštinama i posvećenosti naših zaposlenih.

Kao poslodavac, nudimo atraktivne uslove i široki spektar razvojnih mogućnosti za naše zaposlene, kao što su sistemi stručnih i kontinuiranih obuka. Pored stručnog usavršavanja, fokusirali smo se i na prenošenje naših korporativnih vrednosti, zasnovanih na modelu: LIFE, i uspostavljanju korporativne kulture usmerene na dijalog, a zasnovane na poverenju, poštovanju različitosti i jedankosti za različite mogućnosti. Naš odgovoran pristup podrazumeva strukturirane uslove rada, uključuje pravičan tretman na poslu, transparentan i pravedan sistem nadoknada, kompanijski planirane penzije, mogućnost kombinovanja poslovnih sa porodičnim obavezama, fleksibilno radno vreme, kao i radno okruženje koje je organizovano sa ciljem očuvanja zdravlja zaposlenih.

Ovo su osnove naše globalne strategije upravljanja ljudskim resursima, osmišljene u cilju da se zaštite i unaprede poslovne aktivnosti. One jačaju našu konkurentnost i reflektuju našu društvenu odgovornost; njihovom primenom obezbeđujemo sigurno zapošljavanje i stabilne prihode. Na taj način želimo da pridobijemo i zadržimo najbolje kadrove. Odgovornost za strategiju upravljanja ljudskim resursima spada u nadležnost sektora za donošenje odluka u oblasti ljudskih resursa, sektora koji postavlja obavezujuće propise i definiše prioritete za sve regione i organizacione jedinice Bayera širom sveta.