Ovo je

Bayer

Bayer

Za bolji i kvalitetniji život

Izazovi sa kojima se danas društvo suočava se nisu promenili. Oni su samo porasli. Starenje i povećanje globalne populacije zahtevaju nova i bolja medicinska dostignuća, kao i veće i pouzdanije zalihe hrane.