Istraživanjima do dovoljne količine hrane za rastuću globalnu populaciju

Obezbeđivanje dovoljne količine hrane za rastuću svetsku populaciju jedan je od najvećih izazova sa kojima se današnji svet suočava. Do 2050. godine, na našoj planeti živeće više od 9 milijardi ljudi. Količina dostupnog obradivog zemljišta smanjuje se usled povećane urbanzacije, povećane količine saliniteta i erozije tla. Ekstremni vremenski uslovi poput poplava i suša, negativno utiču na kvalitet i količinu prinosa. Bayer je treća najveća kompanija u svetu po udelu u poljoprivrednim inovacijama i cilj nam je da povećamo produktivnost agroekonomije.

Inovacijama do održive budućnosti

U diviziji Crop Science, nastojimo da identifikujemo i razvijemo inovativne, bezbedne i održive aktivne materije za insekticide, fungicide, herbicide, odnosno efikasna sredstva za zaštitu useva za folijarnu i zemljišnu aplikaciju, kao i tretman semena. Ove supstance takođe prolaze kroz dalji razvoj za profesionalnu primenu van poljoprivrede (u zaštiti životne sredine), recimo za kontrolu štetočina i vektorsku kontrolu za borbu protiv bolesti koje prenose komarci. Koriste se i za kontrolu korova i kod održavanja sportskih ustanova i javnih parkova. Što se tiče semena, sprovodimo istraživanja i radimo na razvoju optimizovanih osobina biljaka. Proizvodimo nove vrste pamuka, uljane repice, soje, pirinča, pšenice i povrća. Naši naučnici rade na povećanju potencijala prinosa žitarica, poboljšavajući njihov kvalitet i razvijajući nove osobine tolerancije na herbicide i otpornosti na insekte, te jačajući toleranciju na bolesti i ekstremne vremenske uslove.

Neki od naših najvećih prioriteta u istraživanjima:

Povećanje prinosa

Stres utiče na biljke jednako kao i na ljude. Nivo stresa koji biljke trpe raste usled klimatskih promena koje dovode u pitanje njihove mogućnosti da prežive sušu, poplave i promene temperature. Koliko god to želeli, nemoguće je postići da ovi spoljašnji izazovi nestanu. Stoga naš prvi korak je da učinimo biljke otpornijim na promene kako bi mogle da daju veće prinose čak i u otežanim uslovima. Na primer, naši naučnici pokušavaju da otkriju tajne o toleranciji biljaka na stres koje čuvaju njihovi geni.

Nova hibridna semena mogu takođe da uvećaju prinos- kao što smo do sada uradili u 30 odsto slučajeva sa uljanom repicom i pirinčem, u poređenju sa slobodnooprašujućim biljkama.

Unapređenje osobina biljaka

Da li paradajz može biti ukusniji, a vlakna pamuka jača? Da li pirinač može biti zdraviji, a lubenica jednostavnija za jelo? Odgovor na sva postavljena pitanja je - da. A ovo su samo neki primeri osobina koje možemo poboljšati kod gajenih biljaka.

Zapravo, svake godine na tržište plasiramo oko 70 novih vrsta semena povrća. Na taj način svakom poljoprivredniku nudimo bar jednu novu osobinu koja može da privuče pažnju kupaca.

Repičino ulje je još jedan primer poboljšanja. Pomažemo da se smanje nivoi nezdravih trans-masnih kiselina koje mogu da porastu tokom obrade.

Poljoprivrednicima su potrebni herbicidi da bi suzbili korove, ali kako da sačuvaju svoje ratarske kulture prilikom tretmana?

Pomažemo da njihovi usevi postanu dovoljno jaki da se odupru, pa čak i da razlože herbicide- zahvaljujući supstancama poznatim kao protektanti koje naučnici koriste već 30 godina, ili uz primenu tehnologija zasnovanih na genetskom inženjeringu, koje čine da ratarske biljke postanu tolerantne na herbicide.

Digitalna poljoprivreda

Kako bismo dali preciznije preporuke poljoprivrednicima, razvijamo digitalne proizvode i servise koje pomažu proizvođačima u analizi i evaluaciji uslova na polju. Ovi servisi obezbeđuju proizvođačima dodatne geografske informacije koje omogućavaju donošenje boljih odluka i prevazilaženje različitih izazova.