Stvaramo vrednost za naše korisnike

Inovacije

Inovacije

Našim inovativnim rešenjima želimo da damo svoj doprinos društvu u dvema ključnim oblastima. To su oblasti zdravlja i ishane. Sve naše poslovne aktivnosti utemeljene su na ogromnim istraživačkim i razvojnim ulaganjima.

Područja istraživanja

Inovacije su sastavni deo našeg poslovanja i strategije. Koristeći inovativna rešenja, odgovaramo na globalne izazove današnjice. Usredsređeni smo na zadovoljavanje potreba za sigurnom proizvodnjom dovoljnih količina hrane i boljom brigom o zdravlju. Mi to nazivamo: Naukom do boljeg i kvalitetnijeg života.

Opšta slika inovacija