Podaci lica koje prijavljuje
Pol
Da li ste o neželjenom dejstvu / sumnji u kvalitet medicinskog proizvoda obavestili Vašeg lekara?
Dajete li nam saglasnost da se obratimo Vašem lekaru?
Ispunjavanjem i slanjem ovog obrasca potvrđujete da ste obavešteni o ovde navedenim činjenicama i da dajete svoju izričitu saglasnost za obradu, korišćenje i prenos Vaših navedenih podataka o ličnosti. Ovde date podatke društvo Bayer d.o.o. koristiće isključivo u svrhu: unosa u globalnu bazu farmakovigilance, analizu slučajeva i prenos prijava o sumnji na neželjeno dejstvo ili na tehničku ispravnost nadležnim organima. Vaši podaci koristiće se u navedene svrhe isključivo unutar Bayer grupe te mogu eventualno biti preneti na obradu isključivo drugim društvima s kojima postoje ugovorni odnosi u oblasti farmakovigilance, a kojima je definisana i obaveza čuvanja tajnosti podataka o ličnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom navedenih podataka o ličnosti ili ovu saglasnost želite iz bilo kog razloga i bilo u koje doba opozvati, molimo Vas da nam se obratite.