Pharmaceuticals

U diviziji Pharmaceuticals, u našem najvećem prodajnom segmentu, posvetili smo se istraživanjima i razvoju. Definisali smo tržište usredsređeno prvenstveno na inovativne lekove u terapijskim oblastima kardiologije, onkologije, ginekologije, hematologije i oftalmologije. Na ovaj način bavimo se potrebama i zahtevima pacijenata, lekara, zdravstvenih radnika i regulatornih agencija.

Nastojimo da našim inovativnim proizvodima pružimo pogodnosti za pacijente koji primaju terapije, dok istovremeno želimo da zadovoljimo potrebe lekara i zdravstvenih radnika.

Informacije o našim proizvodima možete pronaći na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva.