Upravljanje

Upravljanje i usmeravanje održivosti

Kao deo Bayerove korporativne strategije, održivost je čvrsto postavljena na nivou Upravnog odbora. Profesor Volfgang Pliške (Wolfgang Plischke) član je Upravnog odbora zadužen za Tehnologiju, inovacije i održivost i stoga je Glavni zaposleni za održivost u kompaniji.

Gunnar Friede, Viši upravnik fondova u DWS Investments i prof. Wolfgang Plischke, član Upravnog odbora Bayer Grupe zadužen za Tehnologiju, inovacije i održivost kao i za region Azija/Pacifik.

Sektor za životnu sredinu  i održivost u Korporativnom središtu vodi dr. Volfgang Grose Entrup (Wolfgang Grosse Entrup), koji takođe predsedava Odborom za održivi razvoj, odgovara direktno Pliškeu. Odbor za održivi razvoj upravlja integracijom održivosti u poslovanju, a čine ga najviše pozicionirani zaposleni podgrupa zajedno sa čelnicima Korporativnog razvoja, Komunikacija i Ljudskih resursa i organizacije.

Zadaci Odbora takođe uključuju prepoznavanje i procenu prilika i rizika vezanih uz održivost. Uz to, on postavlja ciljeve, odlučuje o učestvovanju u eksternim inicijativama, priprema propise Grupe i nadgleda njihovo poštovanje.

Intenzivan i zahtevan dijalog o temama vezanim uz kompaniju i njene izazove

Odbor za održivi razvoj održava blizak kontakt s drugim telima u Bayeru, kao što su Odbor za zdravlje, sigurnost, zaštitu životne sredine i kvalitet; Odbor za inovacije; Odbor za industrijsko poslovanje; Odbor za tehnologiju te Odbor za javne i državne odnose. U njemu se raspravljaju ključna strateška pitanja za kompaniju i  razvijaju se strategije za budućnost. Ciljani događaji s diskusijama o određenim pitanjima sa poznatim eksternim interesnim grupama pružaju sveže doprinose za daljnji strateški razvoj.

Indikatori ciljeva i uspešnosti pomažu nam da operacionalizujemo elemente korporativne strategije vezane uz održivost, kao i da  nadgledamo njihovu uspešnost. Naši ambiciozni ciljevi do 2015. godine, zadani 2011., započinju lancem dodane vrednosti.

U 2012. godini smo takođe započeli proces za poboljšanje naše evaluacije direktne i indirektne dodatne društvene vrednosti. Za razliku od jasno merljivih, rukovodećih ciljeva, veliki deo našeg doprinosa društvu i dalje se ne može kvantitativno meriti. Cilj je da se razvije alat koji bi poboljšao evaluaciju našeg doprinosa „Better Life-u“, elementu naše misije, i time ga učinio vidljivijim nego ranije.

Uz navedene odbore i ciljeve na nivou Grupe, naše podgrupe, regioni i zemlje takođe su napravile organizacijske strukture koje su fokusirane na specifična bitna pitanja, ciljeve i mere. Pregled razvoja održivosti u kompaniji Bayer dostupan je na internetu.

Pročitajte više o našem upravljanju održivosti u Izveštaju o održivom razvoju za 2012. godinu.