Upravljanje

Politika održivog razvoja

U Bayeru pažljivo razvijamo proizvode i usluge koji su posebno oblikovani da bi pomogli ljudima. U tom poduhvatu posvećeni smo postizanju ciljeva ekonomske, ekološke i društvene odgovornosti Održivog razvoja. Održivi razvoj je svetski prihvaćen pristup održavanju ekonomskog rasta bez štete po planetu i bez iskorišćavanja prirodnih izvora, uz istovremeno poboljšanje kvaliteta života za sadašnje i buduće stanovnike Zemlje.

Verujemo da primena Održivog razvoja ima smisla u poslovnom pogledu. U svim svojim aktivnostima držimo se principa da naše poslovne odluke pokazuju našu posvećenost globalnom nastojanju u pogledu Održivog razvoja.

Naše poslovanje je sredstvo kojim povezujemo ljudsku domišljatost i prirodne izvore kako bismo činili dobro čovečanstvu. Ekonomska odgovornost nalaže da ostvarujemo poslovnu dobit kako bismo podstakli ekonomski rast i blagostanje. Verujemo da je inovacija ključna za postizanje održivog ekonomskog uspeha. Takođe puno ulažemo u istraživanje, razvoj i nove tehnologije, kao osnove za budući uspeh.

Aktivni, otvoreni i iskreni dijalog sa svim interesnim grupama

Bayer je posvećen tome da neprekidno poboljšava svoje ekološke rezultate kako se razvijaju nove proizvodne linije i povezane proizvodne delatnosti, u skladu sa Globalnom poveljom o odgovornoj brizi. Nastavićemo da nadgledamoi kako naša delatnost utiče na okolinu i težićemo stalnom napretku. Zdravlje i sigurnost naših zaposlenih, suseda, klijenata, potrošača i interesnih grupa od najviše su nam važnosti, kao i kontinuirano upravljanje životnom sredinom kao i kvalitetnim i sigurnim rukovanjem naših proizvoda.

Nastavićemo da ispunjavamo  naše društvene obaveze kroz pomaganje zaposlenima, klijentima i komšijama da zadovolje svoje promenjive lične i profesionalne potrebe. Takođe ćemo nadgledati pozabaviti se uticajem našeg poslovanja na ljude koji žive u blizini naših fabrika, lokalne zajednice i globalno društvo. U tu svrhu, nastavićemo da insistiramo na aktivnom, otvorenom i iskrenom dijalogu sa svim interesnim grupama kroz odgovarajuće forume. Bayerove Vreednosti i Principi rukovođenja temelje se na očuvanju i poštovanju osnovnih prava svakog pojedinca. Bayer će nastojati da promoviše i štiti ljudska prava koja su definisana u međunarodno priznatim humanitarnim standardima postavljenim od strane Ujedinjenih Nacija1.

Pristup poslovanju kroz prizmu Održivog razvoja u skladu je sa Bayerovom misijom: "Bayer: Science For A Better Life". Kako bismo osigurali nastavak stalnog napretka u skladu sa osnovama Održivog razvoja, ekonomske, ekološke i društvene odgovornosti, uveli smo podesive sisteme upravljanja koji nadgledaju i kontrolišu razvoj, dokumentovanju ostvarenja ciljeva i optimizuju rad zaposlenih u tim područjima. Takođe, ostajemo posvećeni iskrenom izveštavanju o našim rezultatima po pitanju održivosti svim zainteresovanim stranama!


1 Vidi "Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima", prosinac 1948.

1 Vidi "Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima", prosinac 1948.

Daljnje teme

Organizacija unutar Grupe

Organizacija unutar Grupe i Obaveze Grupe
Kao strateški zadatak s dugoročnim posledicama, upravljanje održivim razvojem zadatak je za celu Bayer Grupu. Kao takav, jedini način da se sprovede je zajedničkim radom svih podgrupa. U skladu sa tim, Korporativni odbor za održivost je središte strukture upravljanja održivosti za Bayer Grupu. Ovaj Odbor donosi odluke o postavljanju ciljeva, strategija i velikih inicijativa te potrebom za za internom i eksternom komunikacijom.

Korporativnim odborom za održivost predseda član Upravnog odbora Grupe odgovoran za Tehnologiju, inovacije i životnu sredinu. Podgrupe predstavljaju njihovi članovi Upravnog odbora odgovorni za Tehnologiju, inovacije i životnu sredinu. Korporativne članove čine Predsednik Životne sredine i održivosti, Predsednik Korporativnih ljudskih resursa i organizacije kao i Predsednik Korporativnih komunikacija.

Korporativni odbor za održivost ima podršku  Grupe za planiranje održivog razvoja kojom predseda Predsednik korporativne jedinice Životna sredina i održivost. Grupa za planiranje održivog razvoja je interdisciplinarni tim koji čine čelnici relevantnih funkcija u podgrupama kao i  predstavnici pripadajućih korporativnih odeljenja.Podgrupe

Odgovornosti podgrupa
Odgovornosti i zadaci u području održivosti strukturisani su na način karakterističan za svet biznisa radi svrsishodnog implementiranja prakse održivosti u svaku od podgrupa. Podgrupe su odgovorne za:

  1. Politiku, ciljeve i strategije, na osnovu odluka donešenih na Korporativnom odboru za održivost
  2. Sisteme upravljanja i reviziju u sistemu Zdravlja, sigurnosti, životne sredine i kvaliteta
  3. Upravljanje mogućnostima i rizicima
  4. Programe i inicijative u sklopu programa Odgovorne brige