Upravljanje

Bayerov stav o zaštiti biodiverziteta

Naš cilj je da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života na svetskom nivou koristeći naša istraživanja, proizvode i poslovne operacije. U tom procesu, cilj nam je da odgovorno koristimo prirodne izvore sirovina i energije i na taj način promovišemo biodiverzitet, ukazujući na značaj očuvanja brojnosti vrsta, ekosistema u kojima obitavaju, kao i genetičke raznolikosti sveta.

Izuzetno smo posvećeni „Konvenciji o biološkoj raznolikosti“ Ujedinjenih nacija.