Održivi razvoj

Upravljanje inovacijama i proizvodima

Održivost je bazirana na inovacijama. Inovacije su neophodan odgovor na brojne ekonomske, ekološke i društvene izazove. Upravo iz tog razloga kompanije moraju da neprestano istraživački rade na razvoju novih naučnih otkrića. U tom procesu, Bayer ne previđa svoju odgovornost prema ljudima i životnoj sredini.

Bayer Grupa teži da brojnim novim proizvodima pomogne u poboljšanju života ljudi. Globalne tendencije, kao što su rast u brojnosti, i prateće demografske promene populacije, stvaraju prilike za privredni rast u novim područjima. Znamo da plasmanom inovativnih proizvoda možemo značajno da doprinesemo održivom razvoju u sferama zdravstva, poljoprivrede i visokotehnoloških materijala. Bezbednost i usklađenost naših proizvoda sa potrebama životne sredine, ostaju vrhovni prioritet za našu kompaniju.