Održivi razvoj

Upravljanje inovacijama i proizvodima

Održivost se bazira na inovacijama. Inovacija je potrebna za mnoge ekonomske, ekološke i društvene izazove i iz tog razloga kompanije moraju neprestano da generišu nova otkrića u istraživanju i razvoju. U tom procesu, Bayer nikada ne gubi iz vida svoju odgovornost prema ljudima i životnoj sredini.

Visokotehnološka proizvodnja: Hung Li nadgleda filtere koji se koriste u proizvodnji KogenataTM. Ovaj lek se proizvodi uz pomoć biotehnologije i koristi se u lečenju pacijenata sa hemofilijom.

Brojnim novim proizvodima, Bayer Grupa želi da pomogne u poboljšanju života ljudi. Globalni izazovi i megatrendovi, kao što je rast stanovništva i demografske promene, stvaraju prilike u novim područjima rasta za našu kompaniju. Možemo značajno da doprinesemo održivom razvoju putem inovativnih proizvoda u području zdravstva, poljoprivrede i visokotehnoloških materijala. Sigurnost i usklađenost naših proizvoda sa životnom sredinom uvek nam je prioritet.

Inovacije za zdravlje – Bayer HealthCare

Bayer HealthCare je zdravstvena kompanija sa globalnim istraživačkim aktivnostima koja razvija  proizvode iz područja farmaceutike, brige  o potrošačima, medicinske brige kao i zdravlja životinja. Ovo poslovanje čini otprilike dve trećine Bayerovih izdataka za istraživanje i razvoj.

Inovacija na mnogim poljima – Bayer CropScience

Bayer CropScience se na svetskom nivou koncentriše na razvoj inovativnih rešenja u području semena, zaštite useva i nepoljoprivrednog suzbijanja štetočina. Jedan su primer inovativni fungicidi koji se koriste za krompir i druge  kulture na velikim površinama, kao i kod voća i povrća.