Strategija i ključna pitanja

UN-ova korporativna inicijativa za održivi svet

Bayer je jedna od pedeset kompanijaširom sveta koja je prihvatila UN-ov Globalni sporazum u 2000. godini. Glavni sekretar UN-a Kofi Annan predstavio je inicijativu ovom izjavom: „Odaberimo da ujedinimo moć tržišta i snagu univerzalnih ideja“. Na svjetskom nivou, on ima četiri najvažnija cilja:

  • promovisati ljudska prava,
  • garantovati međunarodne standarde rada,
  • poboljšati zaštitu životne sredine i
  • boriti se protiv korupcije.


Sada broji gotovo 3000 članova iz industrije, sindikata, vlada te društva koji su se dobrovoljno obvezali da se založe za vrednosti odgovornosti  i transparentnosti, kao i sa neguju zajednički interes za održivi razvoj.

Bayer izričito podržava ciljeve deset principa UN-ovog Globalnog sporazuma, a uz to preduzima sopstvene inicijative kako bi proširio njegovu poruku širom sveta. Primeri uključuju projekte borbe protiv dečijeg rada u Indiji i Brazilu i partnerstvo u Programu Ujedinjenih naroda za životnu sredinu (UNEP). Aktivno učestvujemo u projektima koji uključuju međunarodnu hemijsku industriju i prihvatamo programe i sporazume koji za cilj imaju da osiguraju korporativnu kulturu sa visokim standardima rada i strogim odbacivanjem korupcije.

Kao deo posebnog sistema upravljanja, Bayer očekuje od svojih dobavljača da se pridržavaju određenih ekonomskih, društvenih, etičkih i ekoloških standarda.

Bayer je takođe jedan od prvih potpisnika „LEAD-a“, platforme za korporativno vođstvo po pitanju održivosti, koja je deo Globalnog sporazuma, a koja je predstavljena na Svetskom ekonomskom forumu 2011. u Davosu. Kao jedna od 54 kompanije koje učestvuju u LEAD-u, Bayer Grupa obavezala se da se posveti strateškom napretku programa Globalnog sporazuma. Temeljem iskustva stečenog u prvih deset godina bavljenja pitanjem globalne održivosti, LEAD inicijativa i kompanije pod okriljem UN-a imaju za cilj da postave nove standarde.