Ključna područja

Za budućnost poljoprivrede

Iznalaženje dovoljnih zaliha hrane za čovečanstvo koje narasta u brojnosti, jedan je od najvećih izazova našeg vremena. Bayer razvija rešenja za ovaj problem zahvaljujući diviziji CropScience sa idejom vodiljom - „visokokvalitetna hrana za sve“. Za Bayer Grupu, jedini način za postizanje ovog cilja je održiva poljoprivreda.

Poljoprivreda:

Programom „Food Chain Partnerships“ (Partnerstvo u lancu hrane), Bayer pomaže poljoprivrednicima širom sveta u proizvodnji industrijskog i prehrambenog bilja najboljeg mogućeg kvaliteta.
 
Rastuća svetska populacija, nestašice hrane i promenjive vremenske prilike, su samo neki od brojnih dinamičkih faktora koji sve više utiču na svetsku poljoprivredu. Potrebno je nahraniti sve veći broj ljudi, a dostupnost obradive zemlje po glavi stanovnika smanjuje se širom sveta.

Pomenuti problemi pojačani su faktorima kao što su erozija tla, nestašica vode i ekstremni vremenski uslovi; faktorima koji zajedno predstavljaju velike izazove za poljoprivrednike u brojnim delovima sveta. U tom kontekstu, naša misija; „Science For A Better Life“ odražava cilj koji želimo da ostvarimo u saradnji s poljoprivrednim partnerima i deoničarima - pomoć u snabdevanju ljudi dovoljnim količinama zdrave hrane.

Rešenja za buduće potrebe:

Kako bismo dugoročno zadovoljili sve veću potrebu za hranom i odgovorili na promenjive prehrambene navike, svetska poljoprivredna proizvodnja morala bi se da se poveća za otprilike 70% do 2050. Jedini način da se to postigne je održiva poljoprivreda koja u obzir uzima ekonomske, ekološke i društvene uslove.