Ključna područja

Za bolju zdravstvenu zaštitu širom sveta

Kao Life Science kompanija, jedan od osnovnih prioriteta u poslovanju je zdravstveni sektor. Razvijmo inovativne proizvode i rešenja koja poboljšavaju kvalitet života ljudi u smislu prevencije bolesti i terapija, dajući tako doprinos društvu.

Žene u zemljama u razvoju i novim ekonomijama trebalo bi da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Širenjem informacija o zdravlju žene i kroz edukaciju, Bayer u saradnji sa partnerima, želi da smanji rizike povezane sa neplaniranim trudnoćama i nesigurnim pobačajima.

Otprilike dve od sedam milijardi ljudi na svetu nemaju adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Rastuća svetska populacija - pre svega u zemljama u razvoju i novim ekonomijama – kao i  demografske promene u brojnim industrijalizovanim zemljama, uveliko otežavaju pružanje adekvatne zdravstvene zaštite za celu planetu.

Bayer se sa tim izazovom suočava u skladu sa svojom misijom "Bayer: Science for a better life", jer viskokvalitetni lekovi I tretmani postaju dostupni pacijentima širom sveta.