Naša posvećenost održivom razvoju


Dr. Hartmut Klusik, Član Upravnog odbora zadužen za Ljudske resurse, Tehnologiju i Održivi razvoj

Za Bayer, održivi razvoj znači  uspešno oblikovanje  budućnosti i, kao deo naše korporativne strategije, to je integralni deo naše svakodnevne poslovne rutine. Uvereni smo da možemo postići dugoročan poslovni uspeh jedino ako kroz inovacije povećamo naš doprinos u prevazilaženju globalnih izazova u oblasti bezbednosti hrane i zdravlja, našu odgovornost prema životnoj sredini, i da na ovim osnovama promovišemo naš ekonomski rast. To je suština naše misije „Bayer: Science For A Better Life“.


 “Održivi razvoj je suštinski element naše strategije I mi smo posvećeni jačanju pozitivnog uticaja našeg biznisa na društvo”.

Naše ključne teme

 

Mi smo “Life Science” kompanija sa vše od 150 godina dugom istorijom i znanjem u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede . Našim inovacijama doprinosimo pronalaženju rešenja za neke od ključnih izazova našeg vremena.

Bezbednost hrane

Svake sekunde, svetska populacija se poveća za troje ljudi. Do 2050, na planeti će živeti skoro 10 milijardi ljudi. Želimo da pomognemo da se obezbedi dovoljna količina hranem sada i u budućnosti. Više

Briga o zdravlju

Razvijamo inovativne proizvode i rešenja koja poboljšavaju kvalitet života ljudi kroz prevenciju bolesti i lečenje, a takođe i doprinose društvu. Više