Passion to Innovate / Power to Change

Jak, globalno ujedinjen brend, važan je faktor za poslodavca koji sebi za cilj postavlja pronalaženje i okupljanje istinskih talenata oko svojih ideja. Upravo iz navedenog razloga Bayer je u 2015. godini predstavio svoj poslodavački brend pod sloganom: Passion to innovate/ Power to Change. Sa pomenutim obećanjem Bayer se izdvaja među drugim kompanijama, kao poslodavac jedinstvenog pristupa, što ima presudnu ulogu pri zapošljavanju visoko kvalifikovanih radnika, (a pomaže i u zadržavanju i motivisanju već zaposlenih). Bayerov novi poslodavački slogan sažima u sebi misiju kompanije Bayer: Science For A Better Life. Naša misija je u potpunom skladu s organizacijskom kulturom kompanije. Zaposleni koji rade za Bayer doprinose svojim zalaganjem da se prilike u svetu poboljšaju, kao i da se kvalitet života ljudi i životinja unapredi.