Izjava privatnosti

Bayer je svestan da je bezbednost Vaših ličnih podataka u vezi sa upotrebom naše internet stranice veoma važna stavka, i zbog toga zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno. Prema tome, želimo da znate koje podatke čuvamo, a koje uništavamo. Ovom izjavom, želimo da Vas obavestimo o merama bezbednosti koje preduzimamo.

Prikupljanje podataka

Kada koristite našu internet stranicu, određeni podaci mogu biti zabeleženi kako bi Vam se pružila informacija koju tražite. Ovi podaci mogu uključivati: ime Vašeg internet provajdera, internet stranicu koji ste iskoristili da biste se povezali na našu internet stranicu, internet stranice koje ste posetili sa naše stranice i Vašu IP adresu. Takvi podaci mogu omogućitiVašu identifikaciju, ali ih mi ne koristimo za tu svrhu. Ovakve podatke s vremena na vreme koristimo u statističke svrhe, uz očuvanje anonimnosti svakog pojedinačnog posetioca stranice tako da se ličnost ne može identifikovati. U slučaju kada se lični podaci proslede drugima koji bi trebali da Vam omoguće proizvod ili uslugu koju ste zatražili, ili u druge svrhe koje ste dozvolili, koristimo tehnička i organizaciona sredstva da bismo osigurali poštovanje primenljivih propisa.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo ukoliko ste nam ih Vi dostavili, kroz registraciju, popunjavanje formulara ili e-mailova, kao deo naručivanja proizvoda ili usluga, kroz upite ili zahteve o proizvodima koji su naručeni i sličnim situacijama u kojima ste izabrali da nam informacije dostavite.

Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj kompaniji, na našim serverima i serverima kompanija koje postupaju u naše ime i za naš račun i koje su nam odgovorne. Vaši lični podaci neće biti prosleđeni trećoj strani sa naše strane ili od strane lica koja koristimo a na upotrebu trećim licima u bilo kom obliku, osim ukoliko imamo Vaše izričito odobrenje ili smo u zakonskoj obavezi da to uradimo.

Zadržavamo kontrolu i odgovornost prilikom upotrebe bilo kakvih ličnih podataka koje nam dostavite. Neki od ovih podataka se mogu čuvati ili obrađivati na serverima koji su locirani u drugim jurisdikcijama, kao što su Sjedinjenje Američke Države,  čiji se zakoni o zaštiti podataka možda razlikuju od zakona u jurisdikciji u kojoj živite.

 

Svrha upotrebe

Podaci koje prikupljamo omogućavaju Vam upotrebu internet stranice, dostavljanje zahtevanih proizvoda ili usluga, ili se koriste u druge svrhe za koje ste dali odobrenje, osim ukoliko zakon propisuje drugačije.

Pravo pristupa i ispravki

Imate pravo da pregledate i izmenite bilo koje lične podatke koji su sačuvani u našem sistemu, a za koje verujete da su zastareli ili netačni. Samo pošaljite e-mail na adresu koja se nalazi u delu izdavač stranice ili kontaktirajte našu osobu za zaštitu podataka na adresu koja se nalazi ispod.

Pravo odustanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete svoj pristanak za dalju upotrebu ličnih podataka. Samo pošaljite e-mail na adresu koja se nalazi u delu izdavač stranice ili kontaktirajte našu osobu za zaštitu podataka putem adrese koja se nalazi ispod.

Zadržavanje podataka

Lične podatke kompanija Bayer zadržava onoliko koliko nam je potrebno da Vam omogućimo uslugu koju ste zatražili ili za koju ste dali pristanak, osim u slučaju kada zakon propisuje drugačije (npr. u vezi sa parničnim postupkom u toku).

Upotreba ”kolačića”

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se nalaze u memoriji Vašeg internet pretraživača. Upotrebom kolačića se omogućava našem serveru da identifikuje kompjuter koji se koristi tokom sesije kako bi se optimizovala internet stranica i omogućilo lakše korišćenje. Podaci dobijeni putem kolačića neće biti korišćeni za utvrđivanje identiteta posetioca internet stranice.

Većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata kolačiće. U mogućnosti ste da deaktivirate njihovo skladištenje ili da podesite pretraživač da Vas obavesti pre nego što se kolačići uskladište na Vaš kompjuter.

 

Svi kolačići korišćeni na internet stranicama Bayer Srbija:

Ime

Svrha

Trajanje

 

PHPSESSID    

PHP identifikator skladištenja podataka,

kada se koristi PHP session() method      

Trajanje sesije: kolačić se briše kada se browser zatvori.

UniqueID         

Anonimni identifikator poseta za statističku analizu kako bi se optimizirao web sajt.

6 meseci        

 

WHGACE8002 

Kolačići za balansiranje opterećenja kako bi se osigurao konzistentan odnos između servera i klijenta

1 dan      

zemlja            

Definiše zemlju potrebnu za izveštaj

1 dan      

jezik        

Definiše jezik potreban za izveštaj

1 dan      

godina               

Definiše godinu potrebnu za izveštaj

1 dan      

 

 

Sigurnost

Kompanija Bayer koristi tehničke i organizacione sigurnosne mere opreza kako bi zaštitila podatke od zloupotrebe, gubitka, uništenja ili pristupa neautorizovanih osoba. Svi lični podaci koje dostavite kompaniji Bayer biće prenošeni enkriptovani (širfrovani) kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba od strane trećih lica. Naše sigurnosne procedure se usklađuju sa tehnološkim razvojem.

Deca

U skladu sa važnošću zaštite dečje privatnosti, ne prikupljamo, ne procesuiramo niti na našoj internet stranici koristimo bilo kakve podatke vezane za pojedinca za kojeg znamo da ima ispod 13 godina bez prethodnog, verodostojnog pristanka njegovog ili njenog pravnog zastupnika. Takav pravni zastupnik ima pravo, po zahtevu, da pregleda podatke koje je ponudilo dete i/ili zahteva da se oni obrišu.


Kontakt

Ukoliko imate bilo kakav problem, pitanje ili ideju, kontaktirajte jednu od sledećih osoba:

Đorđe Smiljanić (IT)
+381 11 20 70 218
+381 63 381 459

Data Protection Officer u Bayer AG:

Andreas Euler
Bayer AG
Corporate Office
Building W 11
51368 Leverkusen, Germany
E-mail

 

Head of Data Privacy:
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924

E-mail


Stalni razvoj naše internet stranice zahteva povremeno prilagođavanje naše izjave u vezi sa ličnim podacima. Zadržavamo pravo promena ukoliko je to potrebno.